piątek, 23 października 2020 12:35

Kraków. Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK)

Autor Jadwiga Duda
Kraków. Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK)

29. 09. (wtorek) 2020 r. w Krakowie w Bibliotece Wojewódzkiej przy ul. Rajskiej o godz.14.30 (w drugim terminie) rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.

Na pisemne zaproszenie Zarządu MZRTK reprezentowanego przez przewodnicząca Barbarę Miszczyk odpowiedzieli:  Stanisław Sypniewski, skarbnik MZRTK, Barbara Miszczyk - przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Andrzej Małysa z Brzeskiego Towarzystwa „GRYF”,  Krystyna Duda - prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Zyta Wawrzyńczyk-Kopia z Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, Witold Siemek - prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” i członek tego towarzystwa Marian Gwizdała, Jadwiga Duda - prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW).

Zebranie rozpoczęła Barbara Miszczyk witając przybyłych i odczytując program Walnego Zgromadzenia. Zebrani jednogłośnie ustalili że przewodniczyć Zgromadzeniu będzie Barbara Miszczyk a protokołować jego przebieg będzie Jadwiga Duda.. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Krystynę Dudę, Mariana Gwizdałę i Witolda Siemka. Kolejno: Barbara Miszczyk przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu MZRTK za 2019 r.; Stanisław Sypniewski odczytał sprawozdanie finansowe MAZRTK za 2019 r.,  B. Miszczyk odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej: Małgorzaty Zimoń i Krzysztofa Kasprzyka za 2019 r.  oraz Sądu Koleżeńskiego za 2029 r. przygotowane przez Ewę Skrobiszewską.  Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie  podjęło uchwały:

  • Uchwała nr 1/2020 .

Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 r. zamykające się kwotą 7381, 47 zł po stronie aktywów i pasywów oraz z zyskiem w wysokości 805, 48 zł.

  • Uchwała nr 2/2020

Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie  udziela absolutorium  Zarządowi MZRTK.

  • Uchwała nr 3/2020

Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie  ustala, że Komisja Rewizyjna MZRTK. będzie działać w składzie dwuosobowym (zmarła Maria Fila) i tworzyć ją będą: Małgorzata Zimoń i Krzysztof Kasprzyk

  • Uchwała nr 4/2020

Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie  przyjmuje preliminarz budżetowy MZRTK  na 2021 r.

  • Uchwała nr 5/2020

Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie  uchwala zorganizowanie w październiku 2020 r. wycieczki z cyklu „Poznajemy Małopolskę”  do Nowego Wiśnicza. Trud organizacji wycieczki podejmuje Jadwiga Duda we współpracy ze Stanisławem Domańskim, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Wiśnicza.

Andrzej Małysa złożył wniosek o wysłanie ponagleń do wpłacania składki członkowskiej do towarzystw, które nie uregulowały tej należności.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje