piątek, 8 stycznia 2021 22:53

Libiąż. Nie będzie zakładu recyklingu. Inwestor się wycofał!

Autor Wiktoria Mitura
Libiąż. Nie będzie zakładu recyklingu. Inwestor się wycofał!

Firma Elemental Strategic Metals sp. z o.o. wycofała się z budowy zakładu recyklingu niebezpiecznych odpadów w Libiążu. Jak napisała radna Libiąża Agnieszka Siuda: „pomimo, iż nasze miasto potrzebuje inwestorów, to nie może odbywać się to zdrowiem mieszkańców”.

Kilka dni temu zrobiło się głośno o kontrowersyjnej inwestycji, która miała powstać w Libiążu. Chodzi tu oczywiście o budowę zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów. Gmina Chełmek, mieszkańcy oraz część radnych Libiąża byli przeciwni tej inwestycji. Dlatego też podjęli w tej sprawie liczne kroki, o czym pisaliśmy tutaj:

Kontrowersyjna inwestycja w Libiążu. Miasto nie liczy się z mieszkańcami?
Kontrowersji wobec utworzenia w Libiążu recyklingu niebezpiecznych odpadów ciąg dalszy. Agnieszka Siuda, radna miasta Libiąż złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w tej sprawie. Wniosek został jednak odrzucony. Dlaczego problem jest przemilczany przez burmistrza i przewodniczące…
Recykling niebezpiecznych odpadów w Libiążu? Gmina Chełmek wyraża stanowcze NIE
Na obszarze Kosówek w Libiążu planowana jest inwestycja, wokół której powstało wiele kontrowersji. Na tym terenie powstać ma zakład recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów. Burmistrz Chełmka nie zgadza się na uruchomienie takiego zakładu, przede wszystkim ze względu na wpływ na ludzi oraz…

Dopiero po podjęciu kroków zmierzających do zaniechania inwestycji głos w sprawie zabrał burmistrz Libiąża. O tym również pisaliśmy tutaj:

Burmistrz Libiąża zabrał głos w sprawie zakładu recyklingu
Pojawia się mnóstwo wątpliwości związanych z budową zakładu recyklingu niebezpiecznych odpadów w Libiążu. Mieszkańcy oraz część radnych nie chce w gminie takiej inwestycji. Czy faktycznie jest się czego bać? Głos zabrał sam burmistrz Jacek Latko. Mieszkańcy w mediach społecznościowych stanowczo pod…

Inwestor wczoraj poinformował o rezygnacji z tej inwestycji na terenie gminy Libiąż. Agnieszka Siuda na swoim profilu na facebooku opublikowała pismo, które wpłynęło do urzędu od inwestora. Przedstawiamy jego treść:

"W nawiązaniu do prowadzonych rozmów nt. projektu badawczo-rozwojowego i inwestycyjnego pn. „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”, realizowanego przez Elemental Strategic Metals Sp. t o.o., uprzejmie informuję, że Spółka nie będzie kontynuowała prac, ukierunkowanych na realizację projektu w Libiążu, na działkach po dawnych Zakładach Górniczych Janina Ruch II, położonych przy ul. Paprociej. Decyzja o rezygnacji realizacji projektu w tej lokalizacji podjęta została po wnikliwej analizie warunków oferowanych w Libiążu i ich porównaniu z innymi lokalizacjami. W szczególności, stan infrastruktury drogowej w rejonie Osiedla Kosówki wymagałyby przeprowadzenia szerokich prac modernizacyjnych, związanych z podniesieniem nośności dróg dojazdowych do analizowanej nieruchomości i dostosowaniu ich do obciążenia wynikającego z planowanego ruchu samochodowego. Niezbędna byłaby także daleko idąca rozbudowa sieci kanalizacyjnej i gazowej z  przejściem przez liczne nieruchomości prywatne, co nieuchronnie skomplikowałoby i wydłużyłoby proces inwestycyjny. Ponadto, przeprowadzone oględziny nieruchomości, na której projekt miałby być realizowany budzą wątpliwości związane z potencjalnym ryzykiem istnienia bieżących i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i wód gruntowych.  Zachęty inwestycyjne, oferowane przez Libiąż okazały się być mniej korzystne od tych, zaoferowanych przez władze w innych lokalizacjach i nie rekompensują zidentyfikowanych, a opisanych wyżej ryzyka i wydatków. Zważywszy na powyższe okoliczności i obowiązujące w Spółce zasady efektywnego zarządzania majątkiem, zmuszony jestem do podjęcia decyzji o rezygnacji z uwzględniania Libiąża jako jednej z potencjalnych lokalizacji projektu".

Radna w poście podkreśla, że ważniejsze od szkodliwych inwestycji dla mieszkańców i środowiska ważniejsze jest zdrowie okolicznej ludności. Pisze również jakie rada ma plany na zagospodarowanie terenu na Kosówkach.

Pomimo, iż nasze miasto potrzebuje inwestorów, to nie może obywać się to zdrowiem mieszkańców. Gleboko wierze, że uda...

Opublikowany przez Agnieszka Siuda - Radna Miasta Libiąż Czwartek, 7 stycznia 2021

"Naszym zadaniem jako Rady jest w tym momencie stworzyć miejscowy plan zagospodarowania w ten sposób, aby w przyszłości inwestycje o tak dużej szkodliwości dla otoczenia nie mogły mieć prawa tam powstać. Wszyscy jesteśmy zgodni, że potrzebę nam są miejsca pracy, wiemy, że są to tereny na których w przyszłości będą znajdowały się zakładu dające tą pracę, ale musimy pamiętać, że nie jest to strefa przemysłowa i w jej okolicy znajdują się domy jednorodzinne, a w sąsiedniej gminie osiedle mieszkaniowe".

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka