środa, 2 grudnia 2020 12:12

Miechów: Miliony dla Szpitala św. Anny na walkę z koronawirusem

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Miliony dla Szpitala św. Anny na walkę z koronawirusem

Z uwagi na wynikającą z polecenia wojewoda małopolskiego, związanego z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, zwiększoną ilością łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem Sars Cov-2, na sesji 26 listopada Rada Powiatu Miechowskiego udzieliła Szpitalowi św. Anny dotację na dofinansowanie zakupu aparatów do tlenoterapii wysokoprzepływowej (180 tys. zł) oraz kardiomonitorów (120 000 zł). Te urządzenia są niezwykle ważne dla właściwego leczenia pacjentów szpitalnych zakażonych Covid-19.

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż w ciągu minionych kilku miesięcy, z uwagi na walkę z koronawirusem i konieczność modernizacji pomieszczeń oraz doposażenie sprzętowe, Szpital św. Anny w Miechowie zrealizował m.in. Modernizację Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, w tym:

 • wentylację      podciśnieniową – 220 tys. zł
 • podłogi      elektrostatyczne – ponad 23 tys. zł
 • stolarkę      drzwiową – 17,1 tys. zł
 • klimatyzację      – 11,3 tys. zł
 • sieć      gazów medycznych – 93, 4 tys. zł

Ponadto wykonano:

 • modernizację      sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
 • WC      dla personelu,
 • strop      podwieszany,
 • malowanie      wszystkich pomieszczeń,
 • montaż      parawanów przyłóżkowych,
 • montaż      odbojoporęczy,
 • montaż      systemu monitoringu
 • montaż      sieci informatycznej

Szacunkowy koszt w/w prac wyniósł ponad 120 tys. złotych. Prace zostały wykonane przez firmy zewnętrzne oraz pracowników szpitala, w całości sfinansowane ze środków własnych szpitala.

Szpital wykonał także modernizację ciągów komunikacyjnych poprzez montaż śluz w oddziałach, na których leczeni są pacjenci z potwierdzonym zakażeniem bądź podejrzeniem zakażenia Covid-19. Śluzy na oddziałach stanowią koszt ok. 60 tys. zł. Oprócz tego powiatowa lecznica rozbudowała system monitoringu wizyjnego na oddziałach oraz zainstalowała urządzenia kontroli dostępu (zamki cyfrowe) za kwotę ok. 48 tys. zł.

Szpital św. Anny w dobie „covida” zainwestował także w zakup urządzeń i sprzętu medycznego, m.in.:

 • kardiomonitory      – 180 tys. zł
 • pompy      infuzyjne – 127,5 tys. zł
 • lampy      do tomografu komputerowego – 75 600 zł
 • koncentratory      tlenu – 52 tys. zł
 • lampy      przepływowe – 12 tys. zł
 • drobny      sprzęt (dozowniki, pojemniki na śmieci, parawany itp.) ok. 20 tys. zł

Szpital św. Anny w Miechowie na bieżąco zakupuje środki ochrony osobistej (maski różnego rodzaju, ubrania jedno i wielorazowe, kombinezony, fartuchy, gogle, przyłbice, buty, czepki, rękawiczki), a także środki dezynfekcyjne. Szacunkowy koszt, biorąc pod uwagę wzmożone zapotrzebowanie, to kilkaset tysięcy złotych (środki własne szpitala). Szpital otrzymuje także regularne wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej Agencji Rezerw Materiałowych oraz od prywatnych darczyńców.

Szpital otrzymał dofinansowania na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony osobistej od instytucji zewnętrznych, m.in. w ramach Tarczy Antykryzysowej dofinansowanie przekazane z Urzędu Marszałkowskiego (Pakiet Medyczny 1 – 561 000 na sprzęt oraz 620 000 na zakup ambulansu, Pakiet Medyczny 2 – 561 000 na sprzęt, w tym wymiana zbiornika na tlen).  Wsparcie otrzymał także Zakład Opiekuńczo Leczniczy w postaci grantu na sprzęt i środki ochrony osobistej (kwota 52 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego) oraz blisko 9000 zł na środki ochrony osobistej w ramach wsparcia z NFZ.

koronawirus najnowsze informacje

Miechów - najnowsze informacje