sobota, 2 maja 2020 12:22

Miejskie lasy potrzebują ochrony przed pożarami

Autor Krzysztof Kwarciak - Radny dzielnicowy
Miejskie lasy potrzebują ochrony przed pożarami

Susza stwarza duże zagrożenie pożarowe dla miejskich lasów. Z każdym  ciepłym i słonecznym dniem rośnie ryzyko, że dojdzie nieszczęścia.  Trzeba wprowadzić zmiany, które zwiększą ochronę przed ogniem  ,,zielonych płuc" Krakowa. W obecnej sytuacji wysiłki strażaków mogą  polec na próbie znalezienie źródła wody do gaszenia, czy na trudnym do  sforsowania szlabanie. Konieczne jest stworzenie sytemu szybkiego i  sprawnego reagowania. Regularnie powinny być organizowane ćwiczenia żeby  wychwycić wszystkie problemy.

Ze względu na ocieplenie klimatu,  kłopoty z niedoborem wody mogą być naszym stałym zmartwieniem. Miasto  musi przystosować się do nowej sytuacji. Jedynym z wielu koniecznych  działań jest właśnie przeciwdziałanie pożarom lasów.

W ostatnich  miesiącach na palcach jeden ręki można policzyć dni kiedy padał deszcz.  Ściółka leśna jest już prawie tak sucha jak karta papieru. W drzewach i  roślinach pozostało niewiele zakumulowanej wody. Zasoby życiodajnego  płynu szybko kurczą się wraz z każdym ciepłym i słonecznym dniem.  Meteorolodzy przewidują, że w najbliższych miesiącach opadów będzie jak  na lekarstwo. Zdaniem synoptyków tylko długotrwale i regularne deszcze  mogą spowodować, że sytuacja wróci do normy. Dlatego zagrożenie pożarami  lasów staje się bardzo dużym problemem. Do nieszczęścia wystarczy tylko  niedopałek papierosa czy bezmyślnie rzucona szklana butelka, która może  zadziałać jak soczewka. Pożar tysięcy hektarów Biebrzańskiego Parku  Narodowego pokazuje jak bardzo zagrożenie jest realne.

Choć nie  ma zabezpieczeń dających pełną ochronę przed ogniem to jest wiele  rozwiązań znacząco zmniejszających zagrożenie. Potrzebne są szeroko  zakrojone działania.Trzeba zacząć od systemów wczesnego ostrzegania.  Kamery i czujniki zamontowane na wysoko położonym punkcie są wstanie  szybko wykryć ogień z odległości nawet kilku kilometrów. Strażacy muszą  dobrze znać teren i mieć możliwość łatwego dojazdu. Dlatego regularnie  powinny być organizowane ćwiczenia. Do skutecznej akcji gaśniczej  konieczny jest również łatwy dostęp do wody. W wielu lasach lub ich  okolicach brakuje jednak hydratów czy czerpni. Miasto powinno zadbać o  odpowiednią infrastrukturę.  

Ważnym elementem zabezpieczeń są  pasy przeciwpożarowe, które oddzielają lasy od łąk i zabudowań. Ich  wytyczanie nie musi wiązać się z wycinką drzew. W niektórych miejscach  trwają już przygotowania do wyznaczenia takich stref. Skala działań nie  jest jednak duża.  

Na wjazdach do wielu lasów stoją masywne  stalowe szlabany, które bardzo trudno jest sforsować. Zapory są  oczywiście potrzebne. Inaczej samochody jeździłyby po leśnych duktach.  Trzeba jednak opracować system umożliwiający szybki dojazd dla służb.  Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań jest montaż plastikowych  szlabanów, które w razie potrzeby można łatwo wyłamać. A ponowne  zamontowanie konstrukcji nie wiąże się ze znaczącymi kosztami .

Las  Wolski i Wzgórze Świętej Bronisławy należą do najbardziej zagrożonych  obszarów. W okolicy nie ma żadnych rzek czy strumieni. W efekcie mało  jest miejsc skąd można by czerpać wodę do gaszenia. Duże różnice  wysokości mogą stanowić sporą przeszkodę. Ze względu na układ  przestrzenny w tych rejonach bardzo często wieją silne wiatry, które  szybko mogą rozniecić ogień na dużym obszarze. Lasek Wolski i Wzgórze  Świętej Bronisławy powinny być otoczone szczególną opieką. Tym bardziej,  że są to jedne z najpopularniejszych miejsc do rekreacji w Krakowie.

Miasto  powinno pilnie wraz ze Strażą Pożarną i opracować kompleksowe plany  ochrony przeciwpożarowej lasów. Konieczny jest dokładny przegląd obecnej  sytuacji. Trzeba zainwestować w nowoczesne metody monitoringu  zagrożenia oraz zwiększyć liczbę miejsc skąd można czerpać wodę do  gaszenia. Regularnie powinny się odbywać ćwiczenia. Strażacy muszą  dobrze znać topografię lasów żeby móc prędko dotrzeć na miejsce  zdarzenia. Nie da się wyeliminować ryzyka pożarów. Dzięki szybkiej i  sprawnej reakcji można jednak bardzo zmniejszyć straty. Przyszłości  ,,zielonych płuc” Krakowa nie powinniśmy opierać tylko na nadziei, że  nic złego się nie stanie.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje