piątek, 4 czerwca 2021 06:58

Minister klimatu i środowiska odwiedził Ciężkowice. „To miasto przeżywa swój renesans”

Autor Aleksandra Tokarz
Minister klimatu i środowiska odwiedził Ciężkowice. „To miasto przeżywa swój renesans”

Wielkimi krokami zbliża się otwarcie nowopowstałego Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. Ale to nie jedyna inwestycja, która ma miejsce na terenie miasta. O aktualnych zadaniach, a także planach na przyszłość, rozmawiano podczas wizyty ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, któremu towarzyszył podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotr Dziadzio.

- Cieszymy się, że będąc w Małopolsce pan minister znalazł czas by poznać piękną ziemię ciężkowicką. Ilość inwestycji i planów realizowanych właśnie tutaj budzi podziw, ale też i zasługuje na wsparcie. Można powiedzieć, że miasto to przeżywa swój renesans – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

Prawdziwą perełką Ciężkowic staje się Park Zdrojowy im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza. I to właśnie to miejsce minister Kurtyka odwiedził jako pierwsze. Budowa Parku już się zakończyła, a pod koniec tego miesiąca planowane jest jego otwarcie. Cała inwestycja kosztowała ponad 23 mln zł, z czego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskano wsparcie w wysokości ponad 15,5 mln zł.

Miejsce to jest wyjątkowo urokliwe. Na jego terenie przygotowano dla odwiedzających infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną, w tym urządzenia do hydroterapii (wodolecznictwa), alpinarium (ogród zbudowany ze skał i ziemi, wraz z górskimi układami roślinności), arboretum (ogród dendrologiczny), brodziki z łazienkami mineralnymi, sieć alejek, wrzosowisko, siłownię terenową, plac zabaw, ogrody wodne, tężnię, ogród sensoryczny i inne. Co ważne, wstęp do Parku Zdrojowego będzie bezpłatny.

Park Zdrojowy w Ciężkowicach na ukończeniu. „Obiekt robi niesamowite wrażenie”
Wiadomości Ciężkowice. Prace przy Parku Zdrojowym dobiegają końca. Oficjalne otwarcie już niedługo.

- Chcielibyśmy pójść krok dalej. Stąd jesteśmy z panem ministrem Piotrem Dziadzią, myśląc o tym w jaki sposób można by ten kapitał podziemnych wód jak najlepiej wykorzystać. Chciałbym serdecznie podziękować Panu Wojewodzie za obecność, ale także za wsparcie Ciężkowic właśnie w tych działaniach na rzecz lepszego wykorzystania wód termalnych, na rzecz odwiertów. Chcielibyśmy, żeby właśnie takie ośrodki jak Ciężkowice mogły przyciągać turystów, mogły stanowić dla swoich mieszkańców powód do dumy – mówił minister Michał Kurtyka.

Minister odwiedził także budowane w Ciężkowicach Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Nowy budynek Centrum powstanie obok Muzeum Przyrodniczego. Będą tam prowadzone zajęcia, warsztaty, ale także transmisje wykładów czy prelekcji. W budynku głównym Centrum Edukacyjnego zaplanowano zaś zróżnicowane tematyczne sale ekspozycyjne, odnoszące się do ekosystemów regionu małopolskiego.

Ale to nie wszystko. W podtarnowskich Ciężkowicach zostanie uruchomione także Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska, które będzie prowadzić zajęcia i warsztaty edukacyjne dotyczące m.in. ochrony przyrody i krajobrazu. Oferta centrum będzie skierowana przede wszystkim do grup szkolnych – ośrodek będzie przystosowany do przyjmowania grup na kilkudniowe wyjazdy edukacyjne, tzw. „zielone szkoły”. Na oddanie tej inwestycji trzeba jednak poczekać. Finalizację zadań zaplanowano na rok 2023 r.

O sile inwestycji w infrastrukturę turystyczną Cieżkowic świadczy także inna inwestycja zaplanowana w tym mieście. Chodzi o modernizację budynku amfiteatru wraz z przylegającym terenem. To zadanie uzyskało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 tys. zł.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Tarnów - najnowsze informacje