piątek, 23 października 2020 10:44

Most w Ostrowie: podpisano umowę na dofinansowanie środkami z budżetu państwa

Autor Aleksandra Tokarz
Most w Ostrowie: podpisano umowę na dofinansowanie środkami z budżetu państwa

Most w Ostrowie – bardzo wyczekiwana i ważna dla Mieszkańców powiatu tarnowskiego inwestycja. Na realizację I etapu z budżetu państwa zostanie przeznaczona kwota 4 mln złotych. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał umowę potwierdzającą przyznanie powiatowi tarnowskiemu tej dotacji.

- Zły stan mostu zmusił lokalne władze do zamknięcia tej przeprawy. W trosce o dobro Mieszkańców tego regionu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie włączył się w działania, które dzisiaj przynoszą wymierne korzyści. Powiat tarnowski wzbogaci się o piękny i przede wszystkim funkcjonalny obiekt. Życzę, aby inwestycję udało się jak najszybciej zrealizować – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na inwestycję składa się remont drogi powiatowej nr 1346K oraz remont mostu w miejscowości Ostrów. Zawarta umowa obejmuje dofinansowanie m.in. opracowania projektu tymczasowej konstrukcji i rozbiórki mostu, a także prac związanych z budową tymczasowego rurociągu oraz przełożeniem sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Koszt zadania realizowanego w 2020 roku wynosi ponad 7,4 mln złotych.

inf./fot. Małopolski UW

Tarnów - najnowsze informacje