poniedziałek, 26 kwietnia 2021 13:10

Neutralność klimatyczna, sztuczna inteligencja i środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w #JarubasNews

Autor Artykuł partnera
Neutralność klimatyczna,  sztuczna inteligencja i środki z  Funduszu Inicjatyw Lokalnych w #JarubasNews

Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentuje bieżące sprawy polskie i europejskie.

  • Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa klimatycznego
  • Nowa legislacja w obszarze sztucznej inteligencji
  • List do Premiera w sprawie niesprawiedliwego podziału Funduszu Inicjatyw Lokalnych - rozmowa z Prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławem Górczyńskim.

Unia Europejska chce do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z pochłanianiem przez naturę. Po 2050 roku Unia chce być nawet negatywna klimatycznie, czyli więcej pochłaniać, niż emitować. Czy potrzebne są tak drastyczne działania w obrębie klimatu na naszym kontynencie, skoro Unia Europejska odpowiada jedynie za około 8% globalnych emisji, podczas gdy na przykład Chiny – za 30 procent.

– Aby zachować świat dla przyszłych pokoleń, Unia chce pociągnąć dobrym przykładem także innych globalnych emitentów – tłumaczy Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. – To bardzo ambitny cel, który zrewolucjonizuje gospodarkę i życie społeczne. Ale to wielkie wyzwanie daje też pewne szanse w wymiarze finansowym. Ponad 30% wieloletniego budżetu Unii Europejskiej Planu Odbudowy, który wynosi 1,85 biliona euro, będzie przeznaczony na zieloną transformację – dodaje Adam Jarubas.

***

Komisja proponuje nowe przepisy i działania, aby przekształcić Europę w globalne centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji (AI). Połączenie pierwszych w historii ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji i nowego skoordynowanego planu opracowanego wraz z państwami członkowskimi zagwarantuje bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw, co przyczyni się do upowszechnienia AI oraz do zwiększenia inwestycji i innowacyjności w tej dziedzinie w całej UE.

– Sztuczna inteligencja to nie tylko szansa, ale również zagrożenie. Chociażby z obszaru prywatności czy etyki– mówi Adam Jarubas. – Dlatego Unia chce stworzyć ramy prawne, które stworzą pewien ekosystem zaufania do sztucznej inteligencji i będą minimalizowały wykorzystanie jej niezgodnie z prawem czy przeciwko człowiekowi – dodaje europoseł.

***

Dwudziestu jeden samorządowców województwa świętokrzyskiego podpisało się pod listem skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie podziału środków w ramach ostatniego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Inicjatorem tego działania jest Jarosław Górczyński - prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego – największego ośrodka północnej części województwa świętokrzyskiego, a zarazem włodarz samorządu, który już po raz drugi został pominięty w alokacji środków wypracowywanych przez polskie społeczeństwo.

Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, rozmawia o podziale środków i inicjatywie podjętej przez samorządowców z  prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego.

Polska

Polska - najnowsze informacje