czwartek, 9 września 2021 10:13

Niecodzienna akcja w Skawinie. Tu odpady wymienisz na … rośliny

Autor Aleksandra Tokarz
Niecodzienna akcja w Skawinie. Tu odpady wymienisz na … rośliny

Nietypowa akcja odbędzie się w Skawinie. Już 11 września na terenie PSZOK przy ul. gen. Emila Fieldorfa "Nila" 8 odpady będzie można wymienić na ... sadzonki i rośliny oczyszczające powietrze.

W godzinach od 9 do 13 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. gen. Emila Fieldorfa "Nila" 8 w Skawinie odbędzie się edukacyjna akcja "Wymień odpad na sadzonkę i roślinę oczyszczającą powietrze".

Aby otrzymać sadzonkę wystarczy przynieść:

  • 10 puszek aluminiowych
  • lub 20 zużytych baterii
  • lub 1 zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny

Jedna osoba w trakcie trwania akcji może odebrać maksymalnie: 1 sadzonkę i 1 roślinę oczyszczającą powietrze (bez względu na ilość oddanego surowca). Sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów.

Dla chętnych przygotowano sadzonki drzew owocowych, krzewy (wrzos, tawuła goldmund, hortensja "Anabelle", budleja Dawida, Żurawka), a także rośliny oczyszczające powietrze (Hadera helix, Monstera deliciosa, Musa).

Podczas wydarzenia, w ramach akcji „Drugie życie odpadów - upcykling w Gminie Skawina - edycja II” współfinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przewidziano również: konkurs ekologiczny dla dzieci z nagrodami gry i zabawy o tematyce ekologicznej, kompostowanie, segregacja odpadów, malowanie twarzy. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziane są gadżety ekologiczne.

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Ze względu na zagrożenie wywołane pandemią koronawirusa (COVID-19) organizator wyznaczy sposób odbierania odpadów oraz wydawania sadzonek i roślin z zachowaniem obowiązujących na dzień akcji zaleceń sanitarnych.

Wszystkie osoby uczestniczące w akcji, oddające odpady oraz wydające sadzonki i rośliny zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m.

Następne edycje akcji „Wymień odpad na sadzonkę i roślinę oczyszczającą powietrze” zaplanowano na 16 października i 6 listopada 2021 r.

inf./fot. UMiG Skawina

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje