poniedziałek, 13 maja 2019 09:46

Nocny burmistrz w Krakowie? Radni zajmą się projektem

Autor Bernard Szwabowski
Nocny burmistrz w Krakowie? Radni zajmą się projektem

W Krakowie powstał projekt uchwały rady miasta powołujący nową instytucję - "nocnego burmistrza", który miałby dbać "o prawidłowe funkcjonowanie miasta w nocy". Projektodawcy podkreślają, że takich burmistrzów ma już kilkadziesiąt miast na świecie.

Nocni burmistrzowie działają już m.in. w Amsterdamie, Tuluzie, Pradze czy Nowym Jorku. Jak głosi uzasadnienie projektu uchwały, urzędnik miałby godzić w Krakowie interesy dwóch stron: "zapewnić możliwość korzystania z różnych usług i zabaw, a jednocześnie zapewnić porządek na ulicach i spokój ciszy nocnej dla mieszkańców".

Projekt krakowskiej uchwały przygotowali radni z klubu Platforma.Nowoczesna - Koalicja Obywatelska. Zgodnie z ich założeniem, "nocny burmistrz" przewodniczyłby "komisji złożonej z przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych tym by życie nocne w mieście funkcjonowało prawidłowo".

W skład komisji mieliby wchodzić: mieszkańcy dzielnic, w których koncentruje się życie nocne, właściciele i pracownicy klubów, restauracji i barów, branży turystycznej, bazy noclegowej, taksówkarze, przewodnicy miejscy, przedstawiciele straży miejskiej, policji, pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką, NGO i aktywistów miejskich, a także radni dzielnic, urzędnicy z Wydziałów Kultury, Promocji i Turystyki oraz Zarządu Transportu Publicznego.

Do kompetencji burmistrza nocnego oraz jego komisji należałoby: prowadzenie dialogu pomiędzy tymi grupami oraz wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań, które następnie byłyby przedstawiane prezydentowi i radzie miasta.

"Nocny burmistrz" i jego komisja mieliby się koncentrować m.in. na nocnej komunikacji, radzeniu sobie z hałasem "generowanym przez osoby imprezujące", bezpieczeństwie, oświetleniu, regulowaniu sprzedaży alkoholu.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że powołanie podobnej instytucji w Amsterdamie spowodowało m.in. wprowadzenie instytucji nocnych wolontariuszy co dało efekt w postaci spadku o 25 proc. wypadków agresji oraz spadku o 30 proc. niedogodności zgłaszanych w nocy przez mieszkańców. W Tuluzie zaś rozpoczęto opracowywanie zintegrowanej polityki dotyczącej: nocnego transportu publicznego, wsparcia usług gastronomicznych, oświetlenia budynków.

"Rozwiązywanie konfliktów wymaga działalności mediatora mającego autorytet, wiarygodność w oczach partnerów, umiejętność wczesnego i dogłębnego rozpoznania problemu, wiedzę ekspercką oraz odpowiednią strukturę organizacyjną i uprawnienia formalno-prawne. W tym kontekście instytucja burmistrza nocy odświeża, wzmacnia i uzupełnia działalność DMO, czyli instytucji odpowiedzialnych za zarządzania turystyką w miastach europejskich. Nie jest zatem zasadne pytanie, czy miastom historycznym potrzebne jest skoordynowane podejście do rozwoju gospodarki nocy. Zamiast tego należy zapytać, jak szybko rozpowszechni się instytucja nocnych burmistrzów i kiedy nastąpi partnerstwo gospodarki turystycznej z nocną aktywnością miasta" - głosi uzasadnienie projektu uchwały.

Krakowscy radni mają się nią zająć za kilka tygodni.

js/

Kraków - najnowsze informacje