piątek, 18 września 2020 08:55

Olkuski szpital otrzymał nowe respiratory

Autor Wiktoria Mitura
Olkuski szpital otrzymał nowe respiratory

Powiat olkuski wczoraj przekazał dwa nowe respiratory dla szpitala w Olkuszu. Zakupione respiratory są przeznaczone do terapii niewydolności oddechowej zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Nowe respiratory o łącznej wartości 170 tys. złotych są przeznaczone do stosowania na różnych szpitalnych oddziałach, m.in. na oddziale intensywnej terapii, sali wybudzeń, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnątrzszpitalnym.

Zakup respiratorów był możliwy dzięki wsparciu firm, które przekazały na rzecz walki z COVID-19 środki finansowe. Darowizny przekazały firmy:

  • Velvet Care Sp. z o.o.
  • Zakłady Kablowe  Bitner Sp. z o.o.
  • BOLTECH Sp. z o.o.
  • ZGH „Bolesław” S.A.
  • Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S. A.
  • Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.

Szczególne podziękowania składa Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk

„W imieniu Radnych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Olkuszu pragnę złożyć ogromne podziękowania dla darczyńców za wsparcie, jakiego udzieli przekazując darowizny finansowe na rzecz walki z COVID-19. Dzięki nim możliwy był zakup dwóch respiratorów o łącznej wartości 170 tysięcy złotych a także potrzebnych środków ochrony indywidualnej dla służb sanitarnych, medycznych i porządkowych. Zakupione respiratory, które dzisiaj możemy przekazać spółce Nowy Szpital w Olkuszu będą przeznaczone do terapii niewydolności oddechowej rożnego typu stosowania na różnych oddziałach w tym m. in. na oddziale intensywnej terapii, sali wybudzeń, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnątrzszpitalnym.
Jednocześnie dziękuję wszystkim włodarzom powiatu olkuskiego za zgodną współpracę w czasie panującej epidemii. Obecność wszystkich z Państwa to budujące świadectwo solidarności dla najwyższych wartości: zdrowia i życia ludzkiego. ”

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje