czwartek, 17 września 2020 09:22

Olkusz. Ponad 10 mln złotych na inwestycje!

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. Ponad 10 mln złotych na inwestycje!

Miasto i gmina Olkusz na realizacje nowych inwestycji przeznaczą ponad 10 milionów złotych! Dzięki uzyskanemu wsparciu z Funduszu Inwestycji Lokalnych realizacja takich planów będzie możliwa. Na co zostaną przeznaczone fundusze?

We wtorek (15.09.) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Olkuszu. Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony przez burmistrza Romana Piaśnika projekt zmian w budżecie, wprowadzający do realizacji nowe zadania inwestycyjne o wartości przekraczającej 10 milionów złotych.

– Mimo trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z epidemii koronawirusa, wprowadzamy do budżetu na rok 2020 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe inwestycje, które poprawią jakość infrastruktury drogowej i sportowej w gminie Olkusz. Tak ambitne plany nie byłyby możliwe, gdyby nie uzyskane wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo intensywnie zabiegaliśmy również o to, by skutecznie odzyskać podatek VAT z prowadzonych inwestycji. Współpraca na różnych szczeblach przynosi znakomite efekty, za co bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękuję. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przypomnijmy, w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Olkusz uzyskała wsparcie w wysokości 5 177 078,00 zł.

Zaplecze sportowe z trybunami – największa inwestycja

Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu to największa inwestycja. Powstaną m.in. trybuny z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca parkingowe z drogą dojazdową.

Realizację zaplanowano na lata 2021-2022, a wartość całej inwestycji sięga łącznie 6,8 mln złotych. Na tę chwilę środki na realizację tej inwestycji pochodzą wyłącznie z budżetu Gminy Olkusz, jednak już teraz wiadomo, że zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 529 300,00 zł z programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Sportu.

Inne inwestycje

 • Przebudowa ul. Polnej Wzgórza w Olkuszu (330 tys. złotych), ul. Polnej (300 tys. złotych);
 • Budowa chodników i miejsc postojowych przy ul. Sławkowskiej (100 tys. złotych);
 • Odwodnienie ul. Stary Olkusz (160 tys. złotych);
 • Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 (150 tys. złotych);
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (110 tys. złotych);
 • Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie (50 tys. złotych);
 • Rozbudowa remizy w Osieku (50 tys. złotych);
 • Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zedermanie oraz oświetlenie i ogrodzenie boiska sportowego (łącznie 100 tys. złotych).

W przyszłym roku zaplanowane zostały:

 • przebudowa ul. Kpt. Hardego (400 tys. złotych), ul. Batalionów Chłopskich (200 tys. złotych),
 • modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 (160 tys. złotych),
 • budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Braciejówce (150 tys. złotych - połowę stanowi dotacja LGD),
 • przebudowy ul. Długiej w Olkuszu (200 tys. złotych) (dotacja dla powiatu olkuskiego).
 • przebudowa ul. Leśnej (łącznie 600 tys. złotych), ul. Strzelców Olkuskich (łącznie 400 tys. złotych), a także boiska w Sienicznie (łącznie 120 tys. złotych)
 • wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Baczyńskiego (50 tys. złotych).

Z kolei na lata 2021-2022 zaplanowano przebudowę ul. Jasnej (łącznie 700 tys. złotych). Wcześniej Gmina zamierza wykonać dokumentację techniczną inwestycji.

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje