czwartek, 3 grudnia 2020 14:46

„Pandemia, to czas nowych zasad”. Starosta limanowski podsumowuje miniony rok

Autor Aleksandra Tokarz
„Pandemia, to czas nowych zasad”. Starosta limanowski podsumowuje miniony rok

Liczne inwestycje drogowe, programy edukacyjne i walka ze skutkami pandemii. Mija kolejny, pracowity rok w Powiecie Limanowskim. Co udało się zrealizować, czego nauczyła pandemia i jakie są plany władz powiatu na przyszły rok? Na te i inne pytania odpowiedział Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga.

Największym problemem, z którym przyszło się zmierzyć w tym roku był z pewnością koronawirus, który odbił się na wielu strefach. Jak to wyglądało w Powiecie Limanowskim? Jakie wyzwania stanęły przed władzami powiatu w związku z pandemią i jak sobie z nimi radzono?

Sytuacja pandemii koronawirusa jest, bez wątpienia, nadzwyczajna, a jej rozmiary są nieprzewidywalne. Bezspornym jest, że skutki pandemii będą długotrwałe, a ich faktyczny zakres nie jest możliwy do przewidzenia. Nowa rzeczywistość w jakiej znaleźliśmy się, wpłynęła na funkcjonowanie gospodarki na wszystkich strefach życia społecznego. Wiele branż zostało dotkniętych dużym spadkiem dochodów, wiele z nich musiało się przebranżowić, niektóre niestety nie przetrwały kryzysu. Już na początku pandemii nie pozostaliśmy bezczynni i w ramach naszych kompetencji wprowadziliśmy pakiet pomocy dla przedsiębiorców z naszego powiatu, aby ograniczyć uciążliwości wynikające z tej trudnej sytuacji  i ułatwić przetrwanie stanu epidemii. Przedsiębiorcy mieli możliwość ubiegania się o zapłatę niższego czynszu lub umorzenie nawet 100% należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania lokalów stanowiących mienie powiatu. W ramach niniejszego pakietu Powiat Limanowski odroczył termin płatności czynszów dla 32 podmiotów oraz dokonał umorzenia czynszów najmu i dzierżawy dla 35 podmiotów na łączną kwotę 115 855 zł. Powiat przystąpił również do projektu „Zdalna Szkoła”, będącego odpowiedzią na obecną sytuację szkół, w których podstawową formą nauczania jest prowadzenie zdalnych lekcji. Powiat zakupił 42 laptopy o wartości 100 tysięcy złotych dla sześciu szkół prowadzonych przez powiat.

Czego nauczyła pandemia?

Myślę, że pokory i dyscypliny. Pandemia, to czas  nowych zasad - licznych ograniczeń i obostrzeń, do których musieliśmy dostosować nasze dotychczasowe życie, aby wspólnie dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich. Nowe zalecenie nie wszystkim przypadły do gustu, ale są po to, aby poprawić tą trudną sytuację.

Pozostaje kwestia wsparcia ze strony rządu. Czy Powiat Limanowski je otrzymał?

Tak, oczywiście, na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, dotkniętych skutkami pandemii. Pozyskaliśmy w ramach tzw. Tarcz antykryzysowych prawie 55 mln zł, które w ramach bezzwrotnych pożyczek i dofinansowań trafiły do lokalnych przedsiębiorców. Dzięki tym środkom wsparcie otrzymało ponad 8300 firm, co pozwoliło utrzymać zatrudnienie dla ponad 3,5 tys. pracowników.

Jak epidemia wpłynęła na kulturę i turystykę w regionie?

Z pewnością instytucje kultury wyjątkowo silnie odczuwają skutki pandemii, ponieważ związane z nią obostrzenia w dużym stopniu ograniczają ich działalność. Niemniej, wypracowanym trendem w obecnej sytuacji stało się organizowanie wydarzeń kulturalnych w formie on-line, co w pewnym stopniu pozwoliło kontynuowanie powziętych wcześniej zamierzeń. Pandemia niestety, nie oszczędziła również lokalnej turystyki. Można to zaobserwować chociażby po statystykach Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, prowadzonego przez powiat. Widać wyraźnie, że w tym sezonie odwiedzalność punktu spadła mniej więcej o połowę w porównaniu do lat ubiegłych. Jednak cieszymy się z tych turystów, którzy nas odwiedzili i zakosztowali piękna, gościnności Powiatu Limanowskiego. Mam nadzieję, że podjęte działania i inicjatywy choćby takie jak Polski Bon Turystyczny czy kampania promocyjna „ODPOCZYWAJ W POLSCE”, przyczynią się choćby w minimalnym stopniu w odbudowanie regionalnej turystyki.

Jakie jest największe tegoroczne osiągnięcie? Z czego jest Pan szczególnie dumny?

Na pewno wiele udało się nam zrealizować na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Dużym wsparciem w realizacji inwestycji drogowych jest Fundusz Dróg Samorządowych. Należy wspomnieć tu m.in. przebudowę dróg powiatowych  w miejscowości Stróża oraz  w miejscowości Mszana Górna/Łętowe, jak i remont dróg powiatowych w miejscowościach Słopnice i Zalesie oraz  w miejscowości Stara Wieś/Roztoka (trasa Wyścigu Górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą). Koszt wspomnianych inwestycji to 17,17 mln zł z czego prawie 9 mln zł pochodzi z budżetu państwa w ramach tzw. FDS-ów. Łączna długość nowych nawierzchni asfaltowych wynosi 14,1 km. W bieżącym roku realizujemy również inwestycje w jednostkach oświatowych Powiatu. Zależy nam na poprawie warunków edukacyjnych naszych uczniów.  Przedsięwzięcia obejmują m.in. remont boiska wielofunkcyjnego, utworzenie pracowni budowlanej, zagospodarowanie terenu wokół szkoły wraz z odwodnieniem, czy prace związane z adaptacją pracowni gastronomicznej. Całkowita wartość inwestycji, to 2 mln zł.

Oficjalny odbiór inwestycji drogowych w Powiecie Limanowskim

W życie wpisane są niestety także niepowodzenia. Czy jest coś, czego nie udało się zrealizować w tym roku?

Nie ukrywam, iż ważnym, ale tez trudnym tematem dla Powiatu pozostaje nadal sprawa Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej. Mimo intensywnych starań w tym zakresie nie udało nam się w minionym roku znaleźć podmiotu chętnego do dzierżawy w/w obiektu, co pozwoliło by na pełne wykorzystanie jego potencjału. Mamy także za sobą – wraz z innymi samorządami będącymi wspólnikami spółki GWT - próbę zbycia udziałów w tej spółce. Przeprowadzona w stosownym trybie procedura niestety nie pozwoliła na znalezienie ich nabywcy. Co oczywiste na w/w kwestie także znacząco miała wpływ pandemia koronawirusa, która znacząco osłabiła możliwości inwestycyjne różnych podmiotów gospodarczych. Nie zrażamy się jednak i nadal będziemy kontynuować działania aby poszukiwać jak najlepszych sposobów gospodarowania majątkiem powiatu jak i stanowiącym własność spółki.

Było o powodzeniach, było także o porażkach. A jakie są plany na przyszłość?

Zdecydowanie w dalszym ciągu realizowane będą inwestycje drogowe, które w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Inwestycje w oświacie - będziemy kontynuować programy edukacyjne takie jak rozwój CKZ czy Małopolska Chmura Edukacyjna, dzięki którym rozbudowujemy pracownie techniczne w naszych szkołach ponadpodstawowych wyposażając je w sprzęt specjalistyczny.  Ponadto, uczniowie mogą uczestniczyć w szkoleniach, kursach, stażach i stypendiach, a nauczyciel w kursach doskonalących.

Limanowa - najnowsze informacje