czwartek, 1 kwietnia 2021 11:50

Powiat gorlicki. Kolejne dwa ogniska ptasiej grypy

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat gorlicki. Kolejne dwa ogniska ptasiej grypy

Kolejne ogniska ptasiej grypy wykryto w gospodarstwach na terenie powiatu gorlickiego. Mowa o Strzeszynie koło Biecza oraz Wilczyskach koło Bobowej.

Jak informuje Radio Kraków w gospodarstwie w Strzeszynie znajduje się ponad tysiąc sztuk kur. To w Wilczyskach jest zdecydowanie mniejsze, gdyż liczy 50 sztuk drobiu.

To trzecie ognisko ptasiej grypy na tym terenie. Poprzednio wykryto je w Bielance. Utylizacji poddanych zostało tam prawie 16 tysięcy sztuk drobiu.

Powiat gorlicki: Ptasia grypa na fermach w Bielance!
W Bielance w powiecie gorlickim trwa akcja zagazowywania stada drobiu. Na dwóch fermach wykryto ognisko ptasiej grypy.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

fot. ilustracyjne/pixabay

Gorlice - najnowsze informacje