środa, 25 listopada 2020 11:16

Powiat olkuski. Będzie nowa trasa rowerowa i nie tylko…

Autor Wiktoria Mitura
Powiat olkuski. Będzie nowa trasa rowerowa i nie tylko…

Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Gminą Klucze, Gminą Olkusz oraz Gminą Wolbrom realizuje projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”.

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km. W ramach projektu powstanie trasa przebiegająca przez główne atrakcje gmin Olkusz, Klucze i Wolbrom, w tym m.in. utworzenie pętli – dookoła Zalewu Wolbromskiego (która będzie stanowić trasę turystyczną) oraz pętli prowadzącej do tzw. "Róży Wiatrów" przez teren Pustyni Błędowskiej.

W ramach projektu:

  • wykonane zostanie oznakowanie drogowego na odcinkach o długości ok. 10,5 km,
  • wykonane zostanie oznakowanie turystycznego na odcinkach o dł. ok. 19,65 km,
  • wykonane zostanie utwardzenia szlaku oraz oznakowania turystycznego na odcinkach o dł.ok. 15,24 km,
  • powstaną również miejsca odpoczynku dla potrzeb rowerzystów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Całkowita wartość projektu to 6 481 546,72 zł. Ze środków unijnych przekazano dofinansowanie w wysokości 4 158 560,26 zł.

info: UMiG Wolbrom

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje