środa, 13 stycznia 2021 10:16

Olkusz. Czy każdy nauczyciel zgłosił się na test? Znamy dane

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. Czy każdy nauczyciel zgłosił się na test? Znamy dane

W ramach ogólnopolskiej akcji masowego testowania nauczycieli, w Olkuszu odbyły się testy przesiewowe w pierwszej kolejności dla nauczycieli klas I-III. Badaniom poddali się również pracownicy administracji w szkołach oraz obsługi szkół. Czy wszyscy nauczyciele byli chętni?

W poniedziałek ruszyły testy przesiewowe dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w klasach I-III w całym powiecie olkuskim. Wymazy pobierane były pod halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Z terenu gminy Olkusz chęć badania wyraziło 110 nauczycieli i 45 pracowników administracji i obsługi.

- Przeprowadzone testy były dobrowolne, choć cieszy fakt, że aż 70% nauczycieli poddało się badaniu. Dzięki temu w nowy okres wejdziemy z większą pewnością o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dochowujemy wszelkich wytycznych sanitarnych, by zapewnić najlepsze możliwe – zważywszy na okoliczności – warunki do komfortowej nauki. W dalszym ciągu apeluję do wszystkich, by zachowywali ostrożność, gdyż – do czasu uzyskania odporności po – koronawirusem może zarazić się każdy – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. - Mamy nadzieję, że po feriach do szkół wrócą zdrowi nauczyciele i najmłodsi uczniowie. Czas ferii dla nas nie był stracony, gdyż w szkołach prowadzone były prace remontowe, a ich wyposażenie wzbogaciło się o nowe meble oraz pomoce dydaktyczne, zakupione z projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”, realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Info: UMiG Olkusz   foto: PSSE w Olkuszu

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje

Rozrywka