środa, 4 listopada 2020 10:12

Powiat olkuski. W gminie Klucze trwają modernizację budynków. Jakich?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat olkuski. W gminie Klucze trwają modernizację budynków. Jakich?

W gminie Klucze rozpoczęto termomodernizacje budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku oraz w szkole w Ryczówku i Domu Ludowym w Cieślinie. Natomiast w Bogucinie Dużym trwa zagospodarowanie tereny przy OSP i przy budynku izby regionalnej. Co się zmieni?

Kolbark

W budynku wielofunkcyjnym w Kolbarku trwają prace termomodernizacyjne - ocieplenie ścian z zewnątrz, wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa, montowana też będzie instalacja fotowoltaiczna (36 paneli).

W zakres prac wchodzi ponadto przebudowa instalacji elektrycznej, a na zewnątrz - odtworzenie nawierzchni chodników.

Cieślin, Ryczówek

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku i Domu Ludowym w Cieślinie trwają prace termomodernizacyjne. Na te zadania Gmina Klucze pozyskała dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt „Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin  w Gminie Klucze” otrzymał dofinansowanie w wysokości: 1 639 900,57 zł (tj. 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Prace w obiektach obejmują:

 • docieplenie budynków wraz z wymianą poszycia dachowego,
 • wymianę wszystkich starych okien i drzwi zewnętrznych na nowe (o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła),
 • modernizację oświetlenia,
 • wymianę tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne oświetlenie,
 • modernizację systemu grzewczego (na gazowe),
 • montaż instalacji fotowoltaicznych.

Bogucin Duży

W Bogucinie Dużym  trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP i przy budynku izby regionalnej. Na to zadanie Gmina Klucze zdobyła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 152 320 zł.

Inwestycja obejmuje:

 • rozbudowę boiska wielofunkcyjnego (dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona poliuretanową),
 • budowę ogrodzenia zabezpieczającego boiska (piłkochwyty),
 • montaż elementów małej architektury (ławek parkowych, koszy na śmieci i lamp parkowych),
 • budowę placu zabaw, parkingu,
 • rozbudowę oświetlenia ciągów pieszych.

info i foto: UG Klucze

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje