piątek, 19 lipca 2019 14:20

Proszowice: Goście z Kalifornii z wizytą w "Jedynce"

Autor (red)
Proszowice: Goście z Kalifornii z wizytą w "Jedynce"

W środę Proszowice odwiedzili mieszkańcy Los Angeles oraz hrabstwa Orange County w stanie Kalifornia w USA. Dwudziestoosobowa grupa przyjechała do Polski, jako m.in. kraju pochodzenia swoich przodków.

Wizyta była możliwa dzięki warsztatom realizowanym w ramach Szkoły Dialogu - programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu, której koordynatorem jest Bożena Kłos nauczyciel historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Proszowicach. Tam też odbyło się spotkanie gości z USA z młodzieżą z klas VII i VIII.

Miało ono charakter edukacyjny, był to dialog międzypokoleniowy a dodatkowo uczestniczył w nim burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy.Burmistrz podkreślił, że dzięki realizowanemu programowi nie tylko uczniowie odkrywają nieznane ślady przeszłości. Poznanie ich zarazem zachęca młodych ludzi do sięgania do historii miasta, czy swojej małej ojczyzny. Na przykładzie losów Samuela Blumenfelda i Bernarda Trauba Trawińskiego zaznaczył, jak ważnym zarówno dla historii Proszowic, ale i dla społeczności żydowskiej, są przeżycia tych, którzy ocaleli z niemieckiej zagłady. Ich świadectwa pokazują, że przetrwanie przez nich niemieckiej okupacji było możliwe dzięki pomocy mieszkańców Proszowic i okolicznych wsi.

Wizyta miała na celu przybliżyć uczestnikom wycieczki historię licznej społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała Proszowice przed II wojną światową, jej tragiczne losy w czasie wojny i po wojnie. Podczas spotkania goście zadawali pytania burmistrzowi, dotyczące historii i architektury Proszowic. Opowiadali o sobie, o swoich przodkach i zainteresowaniach. Był to także czas na wymianę refleksji, które zrodziły się w czasie wizyty. Następnie każdy uczestnik otrzymał od burmistrza drobne upominki, nie zabrakło również niespodzianki dla burmistrza. Goście pełni wrażeń i pozytywnych emocji ze wzruszeniem dziękowali za wizytę i gościnność, z jaką spotkali się w czasie pobytu w Proszowicach.

Podziękowania otrzymała również dyrektor Bernadetta Gruszka, dzięki której zagraniczni goście, mogli poznać historię społeczności żydowskiej mieszkającej przed wojną w Proszowicach, a także zobaczyć prace uczniów szkoły. Goście z Kalifornii zwiedzili proszowicki rynek, oglądali zabytkowy kościół parafialny i odwiedzili cmentarz żydowski.

Przy obelisku, upamiętniającym proszowickich Żydów, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej, goście z ameryki odmówili w języku aramejskim Kadisz a burmistrz ustawił zapalone znicze.

info: UM Proszowice, Anna Rokicińska, fot: Dominik Ochęduszko

Proszowice - najnowsze informacje