czwartek, 29 sierpnia 2019 10:47

Proszowice: Znakomite wyniki rekrutacji do ZS im. Bartosza Głowackiego

Autor (red)
Proszowice: Znakomite wyniki rekrutacji do ZS im. Bartosza Głowackiego

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach pochwalić się może rekordowymi wynikami naboru: w szkołach dziennych dla młodzieży uczyć się będzie 270 uczniów w dziesięciu oddziałach klas pierwszych, a w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych naukę rozpocznie 32 słuchaczy.

Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zakończyła się już po pierwszym etapie. Zainteresowanie nauką w proszowickim Zespole Szkół było tak duże, że szkoła nie dysponowała wolnymi miejscami przewidzianymi w rekrutacji uzupełniającej. Znakomita większość kandydatów wskazywała Zespół Szkół jako placówkę pierwszego wyboru. Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowano odrębną ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji aniżeli dla absolwentów szkół podstawowych. W toku przeprowadzonego naboru do klas pierwszych przyjęto 270 uczniów do dziesięciu oddziałów. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych realizować będą różne podstawy programowe kształcenia ogólnego, dlatego uczyć się będą w odrębnych klasach.

Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Proszowicach odpowiadała zainteresowaniom i potrzebom edukacyjnym młodzieży z lokalnego środowiska. Tradycyjnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się grupy: mundurowa, medyczna, dziennikarsko-medialna oraz ogólna w Liceum Ogólnokształcącym. Kandydatom do Technikum zaproponowano dwa kierunki kształcące w zawodach: technik ekonomista i technik hotelarstwa. Równie udany okazał się nabór do Branżowej Szkoły I stopnia – uruchomiono po dwa odziały dla absolwentów obu typów szkół.

Dokonując wyboru szkoły – uczniowie i rodzice kierowali się nie tylko atrakcyjną ofertą edukacyjną czy lokalizacją szkoły, ale przede wszystkim jakością kształcenia. Proszowicki Zespół Szkół pochwalić się może wysoką zdawalnością i bardzo dobrymi wynikami absolwentów na egzaminie maturalnym, wysokimi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, a także sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych różnych szczebli. Bardzo dobra baza dydaktyczna, liczne projekty edukacyjne i potencjał kadry pedagogicznej to zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia
i sukcesów edukacyjnych młodzieży.

A co we wrześniu…?

Nowy rok szkolny 2019/2020 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach rozpoczyna od wyróżnienia. Jeszcze w czasie wakacji szkoła otrzymała dyplom za udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” oraz certyfikat realizacji projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w Akcji – Kreatywne wyzwania”. Od września w szkole kontynuowany będzie projekt edukacyjny pt. „Wkręceni w czytanie”, w ramach którego przeprowadzone zostanie plenerowe „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP oraz szereg konkursów dedykowanych uczniom ze szkół powiatu proszowickiego. W tym miesiącu także uczniowie klas III Technikum wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji w ramach programu Erasmus+. Jesienią poprosimy lokalną społeczność o poparcie naszego projektu „W kręgu wielkiej polskiej kultury” w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa małopolskiego. Kolejne miesiące na pewno przepełnione będą intensywną nauką i ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi, artystycznymi i sportowymi.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

fot: Facebook ZS Proszowice

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka