czwartek, 29 czerwca 2023 08:33

Burza w Mszanie Dolnej. Burmistrz bez wotum zaufania, a w tle długi miasta

Autor Patryk Trzaska
Burza w Mszanie Dolnej. Burmistrz bez wotum zaufania, a w tle długi miasta

Burza w Mszanie Dolnej. Na wczorajszej sesji Rady Miasta, radni nie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrz Annie Pękale z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Radni zarzucali polityk m.in. nieefektywność w problemach związanych z infrastrukturą miasta, czy duże wydatki na utworzone stanowisko wiceburmistrza.

Podczas wczorajszej (28 czerwca) sesji Rady Miasta Mszana Dolna w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrz Annie Pękale. Polityk została wybrana na to stanowisko w 2018 roku, startując z poparciem Komitetu Wyborczego Wyborców o Lepsze Jutro.

Głosowanie poprzedziła dyskusja, w której radni zarzucili polityk m.in. lekceważenie i małą działalność wobec licznych problemów dotyczących infrastruktury miejskiej czy jakości wody w sieci wodociągowej.  

Radni wytknęli również Pękale utworzenie stanowiska wiceburmistrza. Pod koniec 2021 roku został nim Michał Grzeszczuk. Wcześniej w Mszanie Dolnej takiego stanowiska nie było. W ocenie radnych wiceburmistrz nie jest potrzebny, a jego praca generuje jedynie zbędne koszty i nie przynosi żadnych korzyści.

Finalnie za udzieleniem Annie Pękale wotum zaufania głosowało siedmiu radnych, sześcioro było przeciwko a jeden się wstrzymał. Z racji tego, że w przypadku tego typu głosowań, liczba głosów za musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, burmistrz nie uzyskała wotum zaufania.

Następnie radni głosowali za udzieleniem rządzącej miastem absolutorium. Również to głosowanie nie przebiegło z oczekiwaniami Anny Pękały, ponieważ wniosek nie uzyskał wymaganej bezwzględnej ilości głosów.

Przypomnijmy, na początku zeszłego roku dług miasta Mszana Dolna wynosił blisko 4 mln 600 tysięcy złotych. Pod koniec roku zadłużanie samorządu wynosiło już blisko 7 milionów złotych.

fot. Gorofil–Wikipedia (CC BY-SA 4.0)/Facebook

Limanowa - najnowsze informacje

Rozrywka