niedziela, 3 września 2023 06:45

Rewolucja komunikacyjna na północy Krakowa już od 4 września

Autor Mirosław Haładyj
Rewolucja komunikacyjna na północy Krakowa już od 4 września

To będzie prawdziwa rewolucja dla północnych dzielnic Krakowa. Od 4 września od godzin porannych mieszkańcy osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej będą mogli wybrać tramwaj, by dojechać do centrum i innych dzielnic miasta. Przez jakiś czas, przystankiem końcowym i początkowym na Górce Narodowej będzie przystanek „Papierni Prądnickich” przy ul. Banacha.

Przypomnijmy, że budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III) na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. W pierwszym roku wykonawca – firma Intercor Sp. z o.o. – skupiał się głównie na robotach związanych z budową i przebudową instalacji podziemnych. Zakres był olbrzymi – inwestycja prowadzona była w mocno zurbanizowanym obszarze, a długość samej linii tramwajowej do 5,5 km. Wymienione zostały wszystkie możliwe sieci podziemne, przez co infrastruktura komunalna stała się bezpieczna i niezawodna.

W kolejnym etapie rozpoczęła się budowa nowej infrastruktury – przede wszystkim związanej z linią tramwajową, a także przebudowa i budowa układu drogowego, ścieżek rowerowych i chodników. Warto przypomnieć, że od jesieni ubiegłego roku pasażerowie mogą korzystać z przebudowanego torowiska na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Fieldorfa Nila, a także z wybudowanej od nowa pętli tramwajowej „Krowodrza Górka”. Co istotne, układ nowej pętli umożliwi w przyszłości rozwój sieci tramwajowej do osiedli w północno-zachodniej części Krakowa.

Od maja tego roku dostępny jest już tunel drogowy wzdłuż ul. Opolskiej. Wcześniej oddany do ruchu został zupełnie nowy, brakujący dotychczas odcinek ulicy ul. Pachońskiego – od ul. Zielińskiego do ul. Górnickiego. W układzie docelowym działają już ulice, drogi rowerowe i chodniki w obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha. Na skrzyżowaniach działa sygnalizacja świetlna. Warto zachować ostrożność, szczególnie na przecięciu z linią tramwajową.

Aby tramwaj mógł sprawnie pokonać nową trasę, powstały liczne konstrukcje inżynierskie: układ estakad nad potokiem Sudół, most nad rzeką Białucha, przepust nad potokiem Bibiczanka, wiadukt kolejowy na linii nr 95 pomiędzy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej a ul. Bociana i specjalna konstrukcja betonowa, tzw. wanna na Górce Narodowej.

Nowa linia ma zachęcić osoby mieszkające w północnych dzielnicach, a także przyjezdnych z gmin ościennych do korzystania z transportu zbiorowego. Dlatego do dyspozycji mieszkańców będzie łącznie ponad 660 miejsc postojowych na trzech parkingach P+R. Dwa z nich – przy pętli „Krowodrza Górka” i przy ul. Pachońskiego są już dostępne. Warto wspomnieć, że według danych Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, w obrębie oddziaływania nowej linii tramwajowej zameldowanych jest ponad 18 tys. osób. Do tej grupy należy doliczyć osoby mieszkające tam bez meldunku, a docelowo także przyjezdnych z gmin położonych na północ od Krakowa, a także przyszłych mieszkańców północy Krakowa, którzy zasiedlą realizowane i planowane inwestycje mieszkaniowe. Szacuje się więc, że w niedługim czasie z nowej infrastruktury będzie mogło korzystać ok. 30 tys. osób.

Uruchomienie komunikacji tramwajowej nie oznacza to zakończenia realizacji całego projektu. Przed nami dokończenie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na Górce Narodowej: dwupoziomowego parkingu P+R z terminalem autobusowym i pętlą tramwajową. Drugi istotnym elementem są nasadzenia. Te rozpoczną się już niebawem i potrwają całą jesień. W ramach zadania nasadzonych będzie ok. 3,5 tys. drzew i ponad 40 tys. krzewów – zdecydowana większość w granicach inwestycji. Z kolei w rejonie ul. Węgrzeckiej, a więc nieopodal pętli na Górce Narodowej, zostanie utworzony kolejny „Park Krakowian”. Warto też podkreślić, że wszędzie tam, gdzie to możliwe ze względów technologicznych, zastosowano tzw. zielone torowisko. Oznacza to, że około 60 proc. linii będzie zielona. Do tego wiaty przystankowe z dachami z rozchodników. Część już została zamontowana. Docelowo wszystkie wiaty będą zielone.

Wszystkie elementy największej infrastrukturalnej inwestycji miasta Krakowa na północy mają zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Aktualnie budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III) na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą to koszt rzędu 600 mln zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu z Unii Europejskiej oraz rządu RP. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 184 mln zł, a 38 mln zł miasto dostało na realizację zadania w ramach rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Łączny koszt dofinansowania zewnętrznego to ok. 222 mln zł.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka