poniedziałek, 19 czerwca 2023 08:04

Ruszą konsultacje w sprawie al. Solidarności

Autor Mirosław Haładyj
Ruszą konsultacje w sprawie al. Solidarności

23 czerwca rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej.

Celem konsultacji jest wypracowanie optymalnego wariantu przebudowy spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne.

Najważniejsze daty:

  • 23 czerwca – rozpoczęcie konsultacji społecznych
  • 14 lipca – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

  1. Formularz konsultacyjny – będzie dostępny od 23 czerwca do 14 lipca
  2. Spotkania konsultacyjne – zorganizowane zostaną dwa spotkania dla mieszkańców, jedno w formie stacjonarnej, jedno w formule online
  3. Dyżury telefoniczne – przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których przedstawiciele biura projektowego udzielą odpowiedzi w zakresie planowanych rozwiązań projektowych
  4. Badanie ankietowe – zaprojektowane zostanie badanie opinii mieszkańców w zakresie użytkowania al. Solidarności.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl .

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka