środa, 3 listopada 2021 10:40

Ruszył remont ważnej drogi. Jak bez problemów dojechać ze Skawiny do Krakowa?

Autor Aleksandra Tokarz
Ruszył remont ważnej drogi. Jak bez problemów dojechać ze Skawiny do Krakowa?

Dziś rano długo zapowiadany remont przy przebudowie skrzyżowania ulicy Krakowskiej w Skawinie i Skotnickiej na granicy Krakowa wkroczył w kolejny etap. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a ulica na odcinku około 150 metrów, od skrzyżowania z obwodnicą i ul. Skotnicką, została całkowicie zamknięta. Jak więc obecnie bez problemów dojechać ze Skawiny do Krakowa?

Prace na drodze krajowej nr 44 (od km 106+482 do km 106+836) w Skawinie, polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Krakowskiej i Obwodnicy w Skawinie oraz Skotnickiej w Krakowie na rondo, koncentrowały się do tej pory poza jezdniami. Dziś zostały rozszerzone - zamknięto ul. Krakowską w Skawinie dla ruchu kołowego, z wyłączeniem komunikacji publicznej. To oznacza, iż utrudnień nie muszą spodziewać się pasażerowie autobusów, gdyż linie są poprowadzone tak, jak do tej pory.

Ulica zamknięta jest jednak od skrzyżowania z Obwodnicą i ul. Skotnicką do granicy inwestycji czyli na odcinku ok. 150 m.

Ruch dla samochodów do 10 ton odbywa się objazdami: Obwodnicą i ul. Chmielka, a dla pojazdów powyżej 10 ton Obwodnicą.

Objazd Skawina / fot. GDDKiA Kraków

Taka tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać 2 miesiące.

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul. Wapowskiego). Natomiast wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

- Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica Skawiny w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie oraz Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe - tłumaczy Iwona Mikrut z GDDKiA.

fot. GDDKiA Kraków

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje