sobota, 19 czerwca 2021 11:16

Samorządowcy wspólnie z senatorami na rzecz rozwoju małych ojczyzn

Autor Tomasz Stępień
Samorządowcy wspólnie z senatorami na rzecz rozwoju małych ojczyzn

Samorządowcy nie chcą brać udziału w jałowych partyjnych sporach, tylko pracować na rzecz poprawy jakości życia w polskich gminach i miastach. Dlatego stowarzyszenia samorządowe podpisały porozumienie o współpracy z senackim zespołem. Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki i członek stowarzyszenia „Samorządy dla Polski”.

– Z dużym niepokojem obserwujemy postępującą centralizację Polski – coraz liczniejsze przypadki odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania o swoich sprawach oraz o wypracowanych przez mieszkańców dochodach – piszą w podpisanym dokumencie samorządowcy i senatorowie.

Ich zdaniem żyjemy w czasach, gdzie zagrożone są takie podstawowe wartości jak wolność, demokracja czy tolerancja. Stąd pomysł wspólnych działań na rzecz – z jednej strony – obrony tych wartości, a z drugiej - wspólnej pracy nad konkretnymi propozycjami, które pomogą rozwiązać problemy z jakimi mierzą się mieszkańcy małych ojczyzn.

Poniżej treść zawartego w Warszawie 16 czerwca 2021 r. porozumienia:

Porozumienie na rzecz współpracy zawarte pomiędzy Senackim Zespołem Samorządowym a stowarzyszeniami: „Samorządy dla Polski”, „Wielkopolska – Kierunek Europa”, „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”, „Łączy nas samorząd”, na rzecz rozwoju polskich samorządów terytorialnych.

Sukces opozycji demokratycznej w wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku zapoczątkował odzyskiwanie i budowanie demokracji w Polsce na każdym szczeblu. Pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku rozpoczęły bezprecedensowy w całej historii Polski okres rozwoju gmin i miast.

Odrodzona samorządność pozwoliła wspólnotom lokalnym na uwolnienie potencjału mieszkańców, pomnożyła nasz społeczny kapitał, doprowadziła do rozkwitu naszych małych ojczyzn i poprawy jakości życia Polaków.

To wspólnoty lokalne najbardziej efektywnie wykorzystały środki europejskie dla zmiany oblicza całego kraju. To wspólnoty lokalne wypracowały dobre i skuteczne wzorce partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym.

Samorządowcy, w większości bezpartyjni, którzy uzyskali bezpośredni mandat zaufania od swoich mieszkańców, każdego dnia pracują na rzecz swoich społeczności. Budują wspólnoty otwarte i wspierające, przyjazne dla każdego mieszkańca – niezależnie od jego poglądów.

Dlatego z dużym niepokojem obserwujemy postępującą centralizację Polski – coraz liczniejsze przypadki odbierania społecznościom lokalnym prawa do decydowania o swoich sprawach oraz o wypracowanych przez mieszkańców dochodach. Nie zgadzamy się na podporządkowywanie coraz większych obszarów życia – nie tyle administracji centralnej – co wręcz ideologii oraz interesom jednej partii.

Dziś wartości bezcenne dla wielu pokoleń Polaków: wolność, demokracja, tolerancja są zagrożone. Zagrożone jest nasze dalsze członkostwo w Unii Europejskiej.

Dlatego Senacki Zespół Samorządowy oraz regionalne i ogólnopolskie stowarzyszenia samorządowe sygnujące niniejsze porozumienie pragną wspólnie umacniać demokrację lokalną, wspierać wszystkich mieszkańców Polski w budowie zamożnych, samodzielnych i tolerancyjnych lokalnych wspólnot w zjednoczonej Europie.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązują się do współpracy w przygotowywaniu senackich inicjatyw legislacyjnych, które służyć będą rozwojowi polskiej samorządności oraz dalszej poprawie jakości życia w polskich gminach i miastach. Chcemy przedstawiać konkretne propozycje i rozwiązania problemów oraz wyzwań z jakimi mierzą się mieszkańcy naszych małych ojczyzn. Jako osoby wywodzące się z samorządów jednoznacznie uważamy, że polskiej debacie publicznej potrzebne są konkretne propozycje zmian, a nie dalsze jałowe i zastępcze partyjne spory.

W imieniu stowarzyszeń: Jacek Karnowski („Samorządy dla Polski”), Jacek Jaśkowiak („Wielkopolska – Kierunek Europa”), Jacek Sutryk („Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”), Andrzej Dziuba („Łączy nas samorząd”). W imieniu Senackiego Zespołu Samorządowego: Zygmunt Frankiewicz (Przewodniczący Zespołu), Magdalena Kochan (Wiceprzewodnicząca Zespołu), Ryszard Bober (Wiceprzewodniczący Zespołu), Ryszard Świlski (Wiceprzewodniczący Zespołu)

Małopolska - najnowsze informacje