piątek, 10 września 2021 10:06

Sejmik wybrał nowego wicemarszałka. Józef Gawron zastąpił Tomasza Urynowicza

Autor Marzena Gitler
Sejmik wybrał nowego wicemarszałka. Józef Gawron zastąpił Tomasza Urynowicza

Na dzisiejszej sesji sejmik małopolski odwołał i wybrał nowego wicemarszałka. Odwołanego wicemarszałka Tomasza Urynowicza zastąpił radny małopolski z Proszowic, Józef Gawron, były wicewojewoda małopolski.

O powodach odwołania wicemarszałka Tomasza Urynowicza mówił marszałek Witold Kozłowski. - Nasz zarząd posiada większość w sejmiku. Większość powinien posiadać też każdy z członków. Porozumienie opuściło koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a wicemarszałek Tomasz Urynowicz złożył rezygnację z klubu PiS. Stracił więc poparcie większości sejmiku - mówił wicemarszałek, który podziękował jednak koledze z zarządu za trzy lata współpracy. Ostateczną przyczyną, jak powiedział, jest utrata zdolności do skutecznego realizowania zadań - podkreślił.  

Grzegorz Biedroń z PiS złożył wniosek formalny o głosowanie odwołania bez dyskusji. Wniosek przeciwny złożył Tomasz Urynowicz. - Większość to odpowiedzialność. Zamykanie dyskusji jest złą praktyką - mówił wicemarszałek. Gdy zaczął dziękować za lata współpracy, próbował przerwać mu prowadzący obrady przewodniczący Jan Tadeusz Duda (PiS), który zaproponował mu wypowiedź w wolnych wnioskach, na końcu obrad. Urynowicz zripostował, że zarząd uniemożliwia uzasadnienie wniosku przeciw. - Jak chcecie prowadzić dialog z mieszkańcami Małopolski? - zapytał retorycznie.

Ostatecznie głosowanie za odwołaniem wicemarszałka Urynowicza odbyło się bez dyskusji, co przegłosowali radni PiS, przy sprzeciwie opozycji.

W trakcie głosowania pięciu radnych z opozycji opuściło salę obrad. Ogłoszono w związku z tym 15 minut przerwy, a komisja skrutacyjna policzyła głosy przed kamerami. Z nieoficjalnych informacji do urny wrzucono też puste karty.

W tajnym głosowaniu za odwołaniem Urynowicza "za" zagłosowało 23 radnych, przeciw 6 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu 6 głosów było nieważnych, oddano w sumie 29 głosów.  

Grzegorz Biedroń znów chciał, aby głosowanie odbyło się bez dyskusji. Przeciwny temu był szef klubu KO Jacek Krupa. - To niezwykle ważna sprawa, dotycząca Małopolan. Zadanie paru pytań byłoby uzasadnione i potrzebne. To jest sejmik, nie można takich rzeczy robić - przekonywał.  

W tym momencie sprzeciw do przewodniczącego złożył prawnik sejmiku, obecny na sesji, który zauważył, że tym samym zostanie naruszony punkt 5 paragrafu 81 Statutu Sejmiku (Wnioski o głosowanie bez dyskusji i zamknięcie dyskusji nie mogą dotyczyć przeprowadzenia referendum wojewódzkiego, uchwały budżetowej i zmian w budżecie, strategii rozwoju województwa, programów wieloletnich, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych województwa, sprawozdań z wykonania programów wieloletnich, półrocznych sprawozdań z działalności Zarządu, udzielenia absolutorium, uchwalania Statutu i zmian w Statucie, współpracy zagranicznej oraz wszystkich spraw personalnych) , który mówi, że wnioski o głosowanie bez dyskusji nie mogą dotyczyć spraw personalnych i Biedroń wycofał swój wniosek formalny.

Trzeba jednak zauważyć, że ten punkt Statutu złamano jednak podczas obrad, bo odwołanie wicemarszałka Urynowicza (też sprawa personalna) odbyło się właśnie bez dyskusji. Zauważył to w dyskusji radny Krzysztof Nowak z KO.

Co ciekawe w dyskusji, kandydat Józef Gawron nie chciał zabrać głosu i się zaprezentować. Do tablicy wyciągnął go dopiero Jacek Krupa.  

Nowego wicemarszałka, jak poprzednio przy odwołaniu Urynowicza, przyjęto głosami PiS.

59-letni Józef Gawron ostatnio był Wiceprezesem Zarządu w należącej do Taurona Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej (kierunek: Mechanika – technologia maszyn, specjalizacja: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji). Ukończył ponadto liczne studia podyplomowe m.in. na kierunkach: „Informatyka”, „Menedżer ochrony zdrowia”, „Edukacja ekonomiczna – przedsiębiorczość”.

W trakcie swojej kariery zawodowej wykonywał zadania asesora dotyczące merytorycznej oceny projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Od grudnia 2015 jest członkiem Rady Programowej TVP Kraków.

Posiada doświadczenie z pracy w administracji rządowej, w latach 2015-2018 był Wicewojewodą Małopolskim. Uczestniczył w pracach kilku rad nadzorczych spółek, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Kopalni Soli w Bochni sp. z o.o.

W ostatnich latach piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów i Administracji w Tauron Polska Energia S.A.

W latach 2015 - 2018 był wicewojewodą małopolskim. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany do sejmiku w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów. Zagłosowało na niego 8206 osób. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Gniazdo – Ziemia Proszowicka”. Pracował też w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Proszowicach. Został odznaczony przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

fot. UMWM

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka