piątek, 4 listopada 2022 16:14

Ojców. Tajemnicze znalezisko w potoku. Miała być skrzynia z amunicją z czasów wojny, a wyłowiono…

Autor Tomasz Stępień
Ojców. Tajemnicze znalezisko w potoku. Miała być skrzynia z amunicją z czasów wojny, a wyłowiono…

Mogło być niebezpiecznie. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce wysłano patrol i policyjnego sapera. W Ojcowie, na dnie potoku spoczywała zatopiona tajemnicza metalowa skrzynia. Podejrzewano,  że może zawierać  amunicję z czasów II wojny światowej.  Ale „niebezpiecznym znaleziskiem” okazało się coś całkiem innego.

2 listopada br. policjanci z Komisariatu  Policji w Skale otrzymali zgłoszenie o, jak się wydawało, niebezpiecznym  znalezisku w jednym z potoków na terenie Ojcowa. Według zgłoszenia była  to metalowa skrzynia, która mogła zawierać  amunicję. We wskazanej okolicy już niejednokrotnie odnajdywane były  niewybuchy z czasów II wojny światowej, wiec podejrzenie, że został  odnaleziony kolejny tego typu niebezpieczny przedmiot było bardzo  prawdopodobne.

– Na miejsce niezwłocznie został wysłany  patrol z policyjnym pirotechnikiem, zostali też powiadomieni saperzy – relacjonuje kom. Justyna Fil z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Znalezisko znajdowało się około 20 cm pod powierzchnią wody i było częściowo zakopane w brzegu rzeki. Pirotechnik dokonał  sprawdzenia pod kątem minersko-pirotechnicznym  nie stwierdzając zagrożenia. „Niebezpiecznym przedmiotem” okazał się...  duży sejf pancerny. Na szczęście okazało się, że nie zawierał żadnych  niebezpiecznych przedmiotów. Niestety w środku nie było też żadnych kosztowności, czy wartościowych rzeczy. Jedynie pozostałości roślinne i muł. Sejf  został przekazany pracownikom Ojcowskiego Parku Narodowego.

Mimo, że tym razem znalezisko niebezpieczne nie było, policjanci przypominają, że niebezpieczeństwa nie należy lekceważyć. – Należy jednak pamiętać, że  każdorazowo w przypadku ujawnienia przedmiotu choćby przypominającego  niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką  Policji – przypomina kom. Justyna Fil. – Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie mogą nieść  ze sobą te groźne znaleziska, w żadnym wypadku nie należy ich dotykać,  czy przemieszczać — może to grozić wybuchem!

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje