piątek, 29 października 2021 11:33

Skawina. Dwa miesiące utrudnień. Przebudowa skrzyżowania wkracza w kolejny etap

Autor Aleksandra Tokarz
Skawina. Dwa miesiące utrudnień. Przebudowa skrzyżowania wkracza w kolejny etap

Tę datę mieszkańcy Skawiny i okolic powinni dokładnie zapamiętać - 3 listopada, równo o godzinie 5 rano wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, w związku z przebudową istniejącego skrzyżowania na rondo na ulicy Krakowskiej. Taka sytuacja będzie utrzymywać się przez najbliższe dwa miesiące.

Prace na drodze krajowej nr 44 (od km 106+482 do km 106+836) w Skawinie, polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Krakowskiej i Obwodnicy w Skawinie oraz Skotnickiej w Krakowie na rondo, koncentrowały się do tej pory poza jezdniami. W przyszłym tygodniu zostaną rozszerzone, co spowoduje zamknięcie ul. Krakowskiej w Skawinie dla ruchu kołowego, z wyłączeniem komunikacji publicznej. Oznacza to, że linie autobusowe będą poprowadzone jak do tej pory. Ulica zamknięta będzie od skrzyżowania z Obwodnicą i ul. Skotnicką do granicy inwestycji czyli na odcinku ok. 150 m.

Ruch dla samochodów do 10 ton będzie odbywał się objazdami: Obwodnicą i ul. Chmielka, a dla pojazdów powyżej 10 ton Obwodnicą.

Objazd Skawina / fot. GDDKiA Kraków

Taka tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać 2 miesiące.

- Budowa zgodnie z podpisaną 30 czerwca 2021 r. umową, potrwa 9 miesięcy, przy czym 3 miesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji - tłumaczy Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul. Wapowskiego). Natomiast wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

- Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica Skawiny w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie oraz Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe - tłumaczy Iwona Mikrut.

fot. GDDKiA Kraków

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje