piątek, 18 października 2019 07:32

Skawina: Nowe dane w raporcie o zachorowalności mieszkańców

Autor Anna Piątkowska-Borek
Skawina: Nowe dane w raporcie o zachorowalności mieszkańców

Po opublikowaniu raportu dotyczącego umieralności i zachorowań mieszkańców gminy Skawina, mieszkańcy zadali dodatkowe pytania. Na ich prośbę raport został uzupełniony i skorygowany.

– W odpowiedzi na zapytania mieszkańców dotyczące danych w raporcie, został on uzupełniony o dodatkowe analizy dotyczące grupy dzieci oraz osób starszych. Skorygowano także błędy na str. 17 i 18. Podkreślamy, że drobne różnice w zakresie sumy poszczególnych danych na wykresach wynikają z zaokrągleń danych źródłowych – informuje skawiński magistrat.

Urząd Miejski w Skawinie zaznacza jednak, za autorkami dokumentu, że wszelkie wskaźniki w publikacji są obliczane na podstawie stosunkowo małej populacji.

– Duże różnice pomiędzy poszczególnymi latami, w przypadku chorób o niezbyt dużej częstości występowania, w dużej mierze wynikają z niewielkiej liczby osób zameldowanych na terenach przemysłowych, stąd nawet pojedynczy przypadek odnotowany na tym terenie powoduje wysoki wzrost wartości wyliczanych współczynników – podkreślają autorki dokumentu, a z nimi urzędnicy.

Jak dodają, raport wskazuje również na pewne niekorzystne trendy, które zachodzą w częstości korzystania z różnych świadczeń służby zdrowia w oparciu o analizę wtórnych danych statystycznych.

– Z tego też względu, powyższe obserwacje wymagają pogłębionej analizy przyczyn takiego stanu rzeczy, która nie jest możliwa na podstawie danych wykorzystanych w tym raporcie – czytamy we wnioskach.

Zachęcamy do przeczytania uzupełnionego raportu na stronie Urzędu Miasta Skawina.

Powiat krakowski - najnowsze informacje