czwartek, 19 marca 2020 09:56

Spalił ponad 35 arów traw. Odpowie przed sądem

Autor Katarzyna Domagała
Spalił ponad 35 arów traw. Odpowie przed sądem

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach skierowali wniosek do sądu o ukaranie 76-letniego mieszkańca gminy Czernichów. Mężczyzna wypalał trawy nielegalnie. Spłonęło około 35 arów. Sprawcy grozi nawet do 5 tys. zł grzywny.

17 marca dyżurny z Krzeszowic otrzymał zgłoszenie o podpaleniu nieużytków rolnych w jednej z miejscowości gminy Czernichów. Na miejsce prócz policjantów natychmiast wyruszyli druhowie z OSP. Pożar został ugaszony, a policjanci zajęli się sprawą jego zarzewia. W sumie spłonęło około 35 arów suchych traw.

Na miejscu obecne były trzy osoby, w tym, jak ustalili policjanci, 76-letni sprawca podpalenia. Mężczyzna przyznał, że podpalił swoją działkę, bo chciał wypalić trawę, aby łatwiej zasiać zboże.

Za swoją lekkomyślność odpowie teraz przed sądem. Policjanci uznali, że mandat to kara nieadekwatna do popełnionego czynu i skierowali wobec 76-latka wniosek o ukaranie do sądu. Grozi mu nawet do 5 tys. zł grzywny.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Policja apeluje o rozsądek: "Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narazisz życia swojego i innych!"

Przypominają również, że wypalanie trwa jest zabronione i podlega karze. Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia.

Info, foto: KWP Kraków

Powiat krakowski - najnowsze informacje