środa, 14 października 2020 07:52

Starosta złożył życzenia nauczycielom z okazji ich święta

Autor Mirosław Haładyj
Starosta złożył życzenia nauczycielom z okazji ich święta

Adam Korta podziękował nauczycielom za ich pracę, "zaangażowanie i codzienny trud, zwłaszcza w tych trudnych czasach, naznaczonych pandemią".

14 października Starosta Bocheński Adam Korta wystosował list do pracowników oświaty.

Poniżej pełna treść listu:

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, dzień upamiętniający powołanie Komisji Edukacji Narodowej, święto oświaty. Dzisiaj, 247 lat później, nadal chętnie powołujemy się na osiemnastowiecznych twórców polskiej myśli politycznej. Mówimy - nie tylko przy okazji święta - o roli oświaty w budowaniu przyszłości naszego kraju, pracy jaką wkładamy w ukształtowanie młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie – szczęśliwych. „Takie będę Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” pisał Jan Zamoyski. Trafności tych słów nie można niczym podważyć, są niczym credo dla każdego pokolenia. Są wyzwaniem do pracy ale i przestrogą, że to od nas zależy jak ukształtujemy i jak wychowamy młodzież. Bowiem to właśnie dobrze wykształceni  i wychowani młodzi ludzie stanowić bedą o wartości lokalnej społeczności.  Są  jej nadzieją na lepsze jutro.
Dzisiejsza uroczystość jest kolejną okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego, zawodu którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał. W ślad za Markiem Twainem podkreślę, iż „zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”. I za tę zacność właśnie chciałbym, każdemu z Was, podziękować. Mam pewność, że w szkołach na terenie powiatu bocheńskiego pracują dyrektorzy i nauczyciele pełniący w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników na ścieżkach nie tylko edukacyjnej egzystencji, organizatorzy życia społeczności szkolnej i różnorodnych inicjatyw pozaszkolnych. Ludzie zdolni i wybitni, ludzie z misją.
Z okazji Waszego Święta jeszcze raz wyrażam swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud, zwłaszcza w tych trudnych czasach, naznaczonych pandemią. Składam moje serdeczne podziękowania za rzetelność, z jaką realizujecie powierzone obowiązki, gratuluję sukcesów i osiągnięć Waszych uczniów, bo to Wasze wspólne osiągnięcia i sukcesy. Jak mawiał Paulo Coelho „gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”.  I takiego wzajemnego „uczenia się”, a tym samym poznawania siebie, Wam życzę.
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej społeczności szkolnej, dlatego serdeczne życzenia i słowa podziękowania składam także pracownikom administracji i obsługi szkół  i placówek oświatowych.                      
                                                                                                                                          Starosta Bocheński
Adam Korta
Bochnia, 14 października 2020 roku

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje