czwartek, 23 maja 2019 16:48

Szczucin: Strażackie nagrody i awanse

Autor Marzena Gitler
Szczucin: Strażackie nagrody i awanse

11 maja w Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie koncelebrowana przez: ks. dziekana Grzegorza Szewczyka – Proboszcza Parafii pw. Św. Floriana w Krakowie, ks. bryg. Władysława Kuliga – Małopolskiego Kapelana Strażaków, Diecezjalnego Kapelana Strażaków – ks. Czesława Hausa, ks. Józefa Jasiurkowskiego – Zastępcę Diecezjalnego Kapelana Strażaków, ks. Zygmunta Warzechę – Kapelana Powiatowego Strażaków oraz ks. Jana Rybaka – Kapelana Gminnego Straży Pożarnych dla Powiatu Dąbrowskiego, połączona z wprowadzeniem relikwii Św. Floriana.

Po zakończeniu liturgii Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, poczty sztandarowe i pododdziały towarzyszące udały się przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Szczucin pod batutą druha Jarosława Dzięgla na miejsce uroczystego apelu.

W uroczystości udział wzięli m.in.: posłowie Wiesław Krajewski i Michał Cieślak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, przedstawiciele różnych szczebli samorządu, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu dąbrowskiego, a także kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z Powiatową Strażą Pożarną.

Na gościnnej szczucińskiej ziemi wszystkich przywitał burmistrz Szczucina Jan Sipior, a Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk złożył wszystkim strażakom pełniącym służbę zawodowo i ochotniczo najserdeczniejsze życzenia spełnienia zamierzeń zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował strażakom za kolejny rok ofiarnej służby, za poświęcenie i ponoszony trud na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia oraz wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej złożył na ręce Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka podziękowanie za zaangażowanie w poprawę funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP poprzez prowadzoną inwestycję budowy nowej siedziby Komendy a także za środki kierowane na bieżące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Podziękowania skierował również dla Posła Wiesława Krajewskiego, samorządom: wojewódzkiemu, powiatowemu i gminnym oraz dla byłego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i byłych Komendantów Powiatowych PSP st. bryg. w st. spocz. Adama Rzemińskiego i bryg. w st. spocz. Roberta Kłóska.

Święto było okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Edward Guzik i Eugeniusz Stępień. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano druhów: Józefa Traskę i Józefa Zacharę. Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Jan Dykas i Kamil Kwiatkowski, a brązowy: Zbigniew Choroba, Kazimierz Ujek, Mirosław Motyka i Paweł Kacała. Odznakę za wysługę 60 lat otrzymał Władysław Urbanik, a za 55 lat – Mieczysław Mątwicki.

Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów w ramach pikniku rodzinnego.

Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Burmistrza Szczucina oraz Kapelana Powiatowego Strażaków Powiatu Dąbrowskiego.

Inf. i foto: Powiat Dąbrowski, KP PSP w Dąbrowie T.

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje