czwartek, 4 czerwca 2020 17:40

Ta sama ulica, a jednak odmieniona

Autor Emilia Gara
Ta sama ulica, a jednak odmieniona

Koniec prac związanych z przebudową drogi w Olkuszu z pewnością ucieszył mieszkańców i przedsiębiorców, których lokale zlokalizowane są przy ul. Henryka Sienkiewicza w Olkuszu. Inwestycja, której finał nastąpił z końcem maja, kosztowała blisko 1 mln złotych, a na jej realizację Gmina Olkusz pozyskała 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych realizujemy  inwestycje drogowe o wartości wielu milionów złotych. Zakończyliśmy modernizację ul. Sienkiewicza, a do końca lipca zostanie zakończony  remont ul. Rataja. Są to prace o wartości przekraczającej 1,5 mln  złotych. Kolejne – jeszcze większe środki – pozyskaliśmy na remonty ulic Nullo i Słowackiego. Łącznie na przebudowy tych czterech dróg  przeznaczymy ponad 5 milionów złotych – mówi Roman Piaśnik, burmistrz  Olkusza.

W ramach przebudowy ul. H. Sienkiewicza wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, dokonano korekt w odwodnieniu drogi, położono nową nawierzchnię, ułożono chodniki oraz wyznaczono miejsca postojowe. Całkowity koszt zadania wyniósł 974 722,16 zł.

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Inf. i fot.: UMiG Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje