sobota, 27 kwietnia 2024 10:00

Tabliczki <<zakaz wyprowadzania psa>> spotkamy na każdym osiedlu. Czy rzeczywiście możemy dostać mandat?

Autor Małgorzata Gietner-Woszczyna
Tabliczki <<zakaz wyprowadzania psa>> spotkamy na każdym osiedlu. Czy rzeczywiście możemy dostać mandat?

Na większości osiedli właściciele psów napotykają tabliczki z zakazem wyprowadzania zwierząt na miejskie trawniki. Taki komunikat może wywołać frustrację wśród mieszkańców, którzy potrzebują miejsca na spacery ze swoimi pupilami. Czy rzeczywiście czworonogi nie mogą załatwić swoich potrzeb w miejscu z taką tabliczką?

Interpretacja prawna

Zarządcy terenów zielonych oraz administracje osiedli często ustanawiają własne przepisy dotyczące korzystania z przestrzeni publicznych. Niemniej jednak, na terenach ogólnodostępnych, których właścicielem jest miasto czy gmina, takie zakazy są nieuzasadnione prawnie. – Najpierw musiałby istnieć przepis powszechnie obowiązujący, wynikający z ustawy, który stanowiłby podstawę do wprowadzenia takiego zakazu -  tłumaczy prawnik z kancelarii Masiota i Wspólnicy w rozmowie z portalem Onet.

W świetle braku odpowiednich przepisów, tabliczki z zakazem wyprowadzania psów można postrzegać raczej jako formę prośby niż środek egzekwowania prawa. Dotyczy to nie tylko terenów publicznych, ale również tych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe czy administracje osiedli. Te instytucje nie mają prawa skutecznie zakazać wyprowadzania naszych zwierząt na trawniki, ponieważ taki zakaz jest niemożliwy do wyegzekwowania w praktyce. Przepisy te są często uchylane przez sądy, gdy dochodzi do zaskarżenia. – Sądy znają już takie przypadki, kiedy to po zaskarżeniu takie uchwały uchylano - dodaje adwokat Sławeta w rozmowie z portalem.

Sytuacja na terenach prywatnych

Inaczej przedstawia się sytuacja na terenach prywatnych. Tutaj właściciel ma pełne prawo do decydowania o zasadach korzystania z jego przestrzeni, w tym zakazu wyprowadzania zwierząt. Prawo własności umożliwia właścicielom gruntu wprowadzanie takich obostrzeń, które są wiążące dla wszystkich użytkowników terenu.

Niezależnie od obowiązujących zakazów, każdy właściciel psa ma obowiązek dbać o to, aby jego zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla innych oraz aby posprzątać po nim wszelkie nieczystości. Za zaniedbanie tych obowiązków grozi mandat, którego wysokość może osiągnąć nawet 500 zł. Dodatkowo, istnieje prawny wymóg szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, którego niewypełnienie może skutkować karami finansowymi od 500 zł do 5000 zł. Regularne szczepienia i dbanie o zdrowie psa są kluczowe nie tylko dla jego dobra, ale także dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka