czwartek, 12 stycznia 2023 10:31

Są wyniki ankiety na temat nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie. Czekają na zamiany?

Autor Patryk Trzaska
Są wyniki ankiety na temat nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie. Czekają na zamiany?

Mieszkańcy Krakowa chcą wprowadzenia zmian dotyczących nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu na terenie miasta! Tak wynika z przeprowadzonej od 17 października do 15 grudnia 2022 r. przez Urząd Miasta Krakowa ankiety, w której wzięło udział 11 741 osób. Za ograniczeniem sprzedaży opowiedziało się 6 082 mieszkańców (54,77%).

Na początku października w Krakowie rozgorzała dyskusja nad wprowadzeniem nocnej prohibicji na terenie miasta. Wszystko za sprawą ankiety udostępnionej przez władze stolicy Małopolski. Nowe przepisy miałyby ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach całodobowych. Ma to być odpowiedzią na skargi mieszkańców Krakowa. Narzekali oni na brak możliwości wysypiania się spowodowany pijanymi imprezowiczami, którzy mieli wracać nocą do swoich domów po licznych imprezach.

Rada Miasta Krakowa już w 2016 roku podejmowała działania w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w porze nocnej. 26 października 2016 r. skierowano do Sejmu i Senatu RP rezolucję, w której apelowano o zwiększenie uprawnień samorządu w zakresie możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol. W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach Krakowa. 12 września 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w nocy. Uchwała jednak nie weszła w życie, ponieważ 15 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie. 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Od 1 września 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązywała roczna umowa społeczna zawarta z 154 przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży pn. „Krakowskie Porozumienie – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży”. Do umowy nie przystąpiły stacje benzynowe i sieci hipermarketów. W ramach umowy, przedsiębiorcy zobowiązali się do niesprzedawania alkoholu w godzinach od 24.00 do 5.30. Ponadto, zgodzili się spełnić inne wymogi (np. monitoring zewnętrzny i wewnętrzny). Wg danych policji z początku 2020 r., liczba interwencji w rejonie sklepów monopolowych spadła o 7%. Z uwagi na epidemię oraz bardzo trudną sytuację ekonomiczną krakowskich przedsiębiorców, 6 kwietnia 2020 r. obowiązywanie porozumienia na czas epidemii zostało zawieszone. Obecnie nie jest planowane zawarcie nowej umowy społecznej.

Mieszkańcy Krakowa mogli się wypowiedzieć w sprawie ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach za pośrednictwem: ankiety elektronicznej na stronie miasta oraz ankiety telefonicznej pod numerem: 12 616 55 55. Dodatkowo, w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa oraz Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych, a także w siedzibach rad dzielnic można było oddać swój głos, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.

Propozycje zmian w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach mieszczących się na terenie miasta dotyczyły: w ogóle decyzji w zakresie wprowadzenia ograniczeń, zakazu sprzedaży alkoholu między północą a godz. 5.30 lub między godz. 22.00 a 6.00, a także zakazu sprzedaży alkoholu obejmującego całe miasto lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.

W głosowaniu wzięło udział 11 741 osób. Oddano 11 104 ważnych głosów, nieważnych głosów było 637. Powodem unieważnienia głosów był: niepoprawny numer PESEL, błędnie wypełnione pola, osoby niepełnoletnie, głosy po terminie, głosy puste.

Za ograniczeniem sprzedaży było 6 082 osób (54,77%).

Najwięcej z nich poparło pomysł ograniczenia sprzedaży w godzinach 22.00-6.00 – 4 573 (75,19%), z tego za wprowadzeniem zakazu w tych godzinach w całym mieście głosowało – 4 290 osób (93,81%), a w dzielnicach – 283 osoby (6,19%).

Za ograniczeniem w godz. 24.00-5.30 głosowało 1 509 osób (24,81%), z tego za wprowadzeniem zakazu w tych godzinach w całym mieście – 1 110 osób (73,56%), w dzielnicach – 399 osób (26,44%).

Przeciw ograniczeniu sprzedaży wypowiedziały się 5 022 osoby (45,23%).

Najwięcej głosów na TAK oddano w dzielnicy I Stare Miasto – 601, najwięcej głosów na NIE oddano w dzielnicy V Krowodrza – 579. Najwięcej głosujących było w dzielnicy V Krowodrza – w sumie 1 142 osoby, najmniej głosów oddano w dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie – 111.

Jeśli chodzi o szczegółowy podział głosów na historyczne dzielnice Krakowa to w Krowodrzy (Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica VII Zwierzyniec) za było 1 521 osób, przeciw – 1 368. W Nowej Hucie (Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta) za oddano 1 158 głosów, przeciw – 917.

Na terenie Podgórza (Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki, Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze) za było 2 068 osób, przeciw – 1 632.

W obszarze Śródmieścia (Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony) za wprowadzeniem zakazu opowiedziały się 1 254 osoby, przeciw były 1 023.

Wyniki ankiety - fot. Kraków.pl

W najbliższym czasie zostanie przedstawiona Radzie Miasta Krakowa informacja ze szczegółowym podsumowaniem wyników ankiety. Zostanie opracowany wstępny projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie. Projekt uchwały zostanie przekazany przez Radę Miasta Krakowa do Rad Dzielnic oraz do dowódcy Garnizonu Kraków w celu uzyskania ich opinii. Ostateczny projekt uchwały Rady Miasta Krakowa po opiniach Rad Dzielnic oraz dowódcy Garnizonu Kraków będzie przedmiotem głosowania przez Radę Miasta Krakowa, która podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

fot. Mateusz Łysik/Głos24

Kraków

Kraków - najnowsze informacje