piątek, 2 czerwca 2023 15:43

Tak wygląda Plac Kościuszki po rewitalizacji

Autor Mirosław Haładyj
Tak wygląda Plac Kościuszki po rewitalizacji

Zakończono drugi etap inwestycji w centrum miasta, obejmujący wymianę nawierzchni dla pieszych oraz adaptację „plant Małego Rynku”. Przestrzeń miejska zyskała nowe alejki, nasadzenia oraz elementy małej architektury.

Wartość zadania pn. „Przebudowa nawierzchni pieszych Plac Kościuszki” wyniosła 1 045 297,48 zł i została pokryta z preferencyjnej pożyczki ze środków europejskich, pozyskanych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

W ramach inwestycji, na miechowskich plantach Małego Rynku, powstały nowe alejki oraz zamontowane zostały elementy małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci i spoczniki, przeznaczone głównie dla osób starszych oraz o ograniczonej możliwości poruszania się. Nie zabrakło nowych nasadzeń - posadzono wiśnie, kosodrzewinę górską oraz hortensje - łącznie 189 sztuk.

Wykonawcą była firma PPHU Bud-Rys Łukasz Bazior z Miechowa.

W czwartek 25 maja odbył się odbiór zakończonego zadania. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Sebastian Gwizdek, wykonawca oraz pracownicy Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UGiM w Miechowie.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu budowlanego pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie”, przy akceptacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków w Krakowie. W czasie wykonywanych prac prowadzony był nadzór oraz badania archeologiczne.

Inf. i foto: UG Miechów

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka