wtorek, 16 listopada 2021 11:27

Tarnów. Projekt budżetu miasta na 2022 rok. Co z inwestycjami?

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów. Projekt budżetu miasta na 2022 rok. Co z inwestycjami?

Projekt budżetu miasta na 2022 rok został podpisany przez prezydenta i przekazany do Kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie. Teraz jest przedmiotem prac poszczególnych komisji rady. W projekcie po stronie dochodów miasta zapisano 726 milionów 899 tys. 687 złotych, po stronie wydatków 849 milionów 868 tys. 35 zł.

Projekt budżetu Tarnowa na 2022 rok został opracowany na podstawie przewidywań Ministerstwa Finansów dotyczących kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej - przede wszystkim zawartych w projekcie budżetu państwa na przyszły rok prognozy wskaźników makroekonomiczne (m.in. PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych) - informuje Urząd Miasta. Drugą podstawą były informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które otrzyma Tarnów i informacje wojewody małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa. Kolejne czynniki, które wzięto pod uwagę przy konstruowaniu budżetu to prognozy i kalkulacje służb finansowych miasta, bazujące na wynikach w latach poprzednich.

W projekcie przyszłorocznego budżetu największe pozycje stanowią inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu - budowa Parku Wodnej Rozrywki w Mościcach czy rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 9.

Wśród inwestycji znalazły się między innymi dalszy ciąg modernizacji ulicy Lwowskiej - w planach na przyszły rok jest wydatkowanie na ten cel ponad 7 mln 360 tys. zł.

W rejonie byłego Owintaru rozbudowany ma zostać węzeł komunikacyjny. Za kwotę 3 mln 300 tys. zł powstaną także drogi dojazdowe.

Miasto planuje także rozpoczęcie remontu ulicy Pasterskiej i Równoległej, wraz z budową kolektora odwadniającego ulice Pasterską, Równoległą i Czarna Droga, modernizację ulic Brai Saków i Okrężnej oraz budowę ronda.

Miasto zamierza również rozpocząć zapowiadaną od lat modernizację stadionu w Mościcach, przebudowę zespołu basenów letnich w Mościcach na park wodny oraz przebudowę Przedszkola Publicznego nr 15.

Na razie jest to jednak jedynie projekt budżetu miasta na przyszły rok. Teraz przejdzie on przez szereg komisji i konsultacji radnych, którzy mogą złożyć do niego poprawki. Ostateczny kształt budżetu i inwestycji, planowanych do realizacji w przyszłym roku, znany będzie po grudniowym głosowaniu.

Prezydent Roman Ciepiela podkreśla, iż "kilkukrotnie przedstawiał radnym propozycje podwyższenia stawek podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości zbliżonej do obowiązujących w innych miastach, jednak propozycje nie uzyskały akceptacji radnych, w wyniku czego brak jest w projekcie budżetu efektów proponowanych podwyżek w wysokości ok. 15 mln zł".

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje