piątek, 30 października 2020 08:40

Tarnów: Śmieci jednak będą droższe. Co z podatkiem od nieruchomości?

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Śmieci jednak będą droższe. Co z podatkiem od nieruchomości?

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta jednym z punktów była debata nad wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dyskutowano także o podwyższeniu podatku od nieruchomości. Jakie decyzje podjęli radni?

Decyzją radnych nowa stawka opłaty za wywóz śmieci wyniesie 24 zł miesięcznie od osoby. Prezydent Tarnowa, w związku z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznością zbilansowania całego systemu proponował zmianę obowiązującą od kwoty 29,45 złotych miesięcznie od osoby. Tarnowscy radni w trakcie dyskusji nad tym punktem zaproponowali jednak inne kwoty.

Radna Krystyna Mierzejewska zawnioskowała o obniżenie wskazanej w propozycji uchwały opłaty do 24 zł miesięcznie od osoby, natomiast radny Marek Ciesielczyk wystąpił z wnioskiem o obniżenie dotychczasowej stawki o złotówkę. Ostatecznie radni przychylili się do propozycji radnej Mierzejewskiej. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw było 12.

-Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Miasta Tarnowa, zasada ta nie jest spełniana od 2015 roku. Przegłosowana dziś nowa opłata za wywóz śmieci nadal jest niewystarczająca do zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście – informuje rzecznik prezydenta Tarnowa.

Co z podatkami od nieruchomości? Te pozostaną na dotychczasowym poziomie. Dwudziestu trzech radnych głosowało przeciw zaproponowanym podwyżkom, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

Stawki podatku od nieruchomości miały wzrosnąć od pięciu do siedemdziesięciu groszy za metr kwadratowy. Podczas sesji prezydent Tarnowa przekonywał, że to nie są wysokie kwoty. – Mieszkaniec zapłaci przeciętnie 2,5 zł rocznie więcej. Przedsiębiorca może zapłacić przeciętnie 29 zł więcej za miesiąc. Te podwyżki nie są duże, a mogą nam pomóc – mówił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Radni nie wyrazili jednak zgody na jakiekolwiek zmiany w podatku od nieruchomości.

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje