piątek, 10 września 2021 07:23

Tarnowianie nie zapłacą więcej za śmieci. „To stawia nas w bardzo trudnej sytuacji”

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnowianie nie zapłacą więcej za śmieci. „To stawia nas w bardzo trudnej sytuacji”

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali – nie będzie podwyżki stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za zwiększeniem stawki nie zagłosował żaden radny.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za to gospodarowanie. Jak informuje samorząd, w Gminie Miasta Tarnowa wspomniana zasada nie jest spełniana od 2015 roku. Tylko w tym roku niedobór środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie około 4 miliony złotych. W przyszłym może wzrosnąć do około 5 milionów.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali jednak o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stawki za śmieci. Przypomnijmy, opłata miała wzrosnąć z 24 złotych do 30 złotych. Pozytywnej opinii w tej sprawie nie wydały Komisja Ekonomiczna, a także Komisja Spraw Komunalnych. Za zwiększeniem opłaty nie głosował też żaden radny. Przeciwko było 19, zaś 4 wstrzymało się od głosu.

Radni podjęli natomiast decyzję o zwiększeniu z 1,50 złotych do 3 złotych miesięcznie na osobę częściowego zwolnienia z opłaty dla posiadaczy przydomowych kompostowników. Będzie ono obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Za uchwałą zgłoszoną przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowało 17 radnych, przeciw było sześcioro.

- Nieprzyjęcie na dzisiejszej sesji proponowanych zmian maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami postawi nas w bardzo trudnej sytuacji – podsumował decyzje radnych skarbnik miasta, Sławomir Kolasiński.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje