środa, 22 września 2021 11:02

Tarnowska PWSZ uruchamia nowe kierunki. Co na to przyszli studenci?

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnowska PWSZ uruchamia nowe kierunki. Co na to przyszli studenci?

Kosmetologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to dwa nowe kierunki, które są już dostępne w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kosmetologia to studia I stopnia (licencjackie), a pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite pięcioletnie studia magisterskie.

W związku z tym, że stosowne decyzje przyznające PWSZ uprawnienia zapadały już pod koniec rekrutacji, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zdecydował o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego w dniach od 22 września do 11 października. Kolejną dobrą informacją jest możliwość rekrutacji także na wielu innych kierunkach.

– Zapraszamy wszystkich, którzy wciąż nie podjęli decyzji co do swojej przyszłości. Rekrutacja uzupełniająca daje im dodatkową szansę rozpoczęcia studiów na najstarszej, największej i najchętniej wybieranej uczelni zawodowej w Polsce. Warto rozważyć naszą ofertę, gdyż stała się ona bogatsza o dwa, wyczekiwane przez wiele osób, kierunki: kosmetologię oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – zachęca Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ.

Kosmetologia to kierunek studiów I stopnia (licencjackie, stacjonarne), w ramach którego studenci uzyskają wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, a nawet społecznych i szczegółową z zakresu kosmetologii. W ramach studiów zostaną przygotowani do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Co niezwykle istotne: poznają także zasady współpracy z lekarzami dermatologami oraz reguły przygotowywania i stosowania różnych preparatów kosmetycznych. Absolwenci zdobywają konieczne uprawnienia do prowadzenia własnej działalności lub pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach zajmujących się produkcją kosmetyków czy ośrodkach SPA.

Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę część pisemną lub ustną zdawaną przez kandydatów na maturze z następujących przedmiotów: języka polskiego i jednego wybranego przez kandydata przedmiotu – biologii, fizyki, fizyki i astronomii i chemii.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite pięcioletnie studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne). Podstawowym celem kształcenia na tym kierunku jest nabycie przez studentów kompetencji pozwalających na pełnienie roli społeczno-zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z przygotowaniem merytorycznym, metodycznym i praktycznym do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III. Studia mają profil praktyczny. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w placówkach oświatowych publicznych i prywatnych.

Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę część pisemną lub ustną zdawaną przez kandydatów na maturze z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, jednego wybranego przez kandydata przedmiotu – historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i biologii.

12 października o godz. 10 rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatek i kandydatów na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Opłata rekrutacyjna na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wynosi 100 złotych, a na pozostałych kierunkach – 85 zł.

Od 22 września do 11 października można rekrutować się także na inne kierunki. Nabór nie będzie prowadzony na kierunkach:

  • Praca socjalna (niestacjonarne studia I stopnia i stacjonarne II stopnia),
  • Filologia romańska (stacjonarne studia I stopnia),
  • Filologia germańska (niestacjonarne studia I stopnia),
  • Filologia polska (niestacjonarne studia II stopnia),
  • Chemia stosowana inżynierska (stacjonarne studia I stopnia),
  • Wychowanie fizyczne (niestacjonarne studia II stopnia),
  • Grafika (stacjonarne studia I stopnia).

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest online, według tych samych zasad, co rekrutacje podstawowa i dodatkowa, poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Tarnów - najnowsze informacje