czwartek, 30 maja 2024 03:40

To koniec strajku na UJ-cie. Co uczelnia obiecała studentom?

Autor Mirosław Haładyj
To koniec strajku na UJ-cie. Co uczelnia obiecała studentom?

W poniedziałek (27 maja) podpisano porozumienie mające zakończyć strajk okupacyjny terenu DS "Kamionka".

Stanowisko mające zakończyć strajk okupacyjny DS "Kamionka" zostało podpisane przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywao Pracownicza" w poniedziałek (27 maja).

8 postanowień

W opublikowanym przez Uniwersytet Jagielloński komunikacie przedstawiono wspólne stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza”, które zawiera 8 cytowanych poniżej postanowień:

1. Władze UJ po raz kolejny potwierdzają, że w dniu 20 kwietnia br., czyli przed rozpoczęciem okupacji budynku, podjęły decyzję o wstrzymaniu procedury sprzedaży byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a.

2. UJ zleci niezależną wycenę remontu w budynku „Kamionka” oraz ustali liczbę uprawnionych osób zainteresowanych zamieszkaniem w byłym akademiku. W przypadku potwierdzenia  woli zamieszkania przez studentów w budynku „Kamionka”  rektor UJ prof. Jacek Popiel i rektor-elekt prof. Piotr Jedynak wspólnie przedstawią Senatowi projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr 14/I/2018 Senatu UJ z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kamionka 11 i 11a.

3. Po otrzymaniu wyceny koniecznego remontu, warunkującej decyzję o dostosowaniu budynku "Kamionka" do użytkowania, termin udostępnienia akademika będzie uzależniony od przebiegu obowiązujących procedur zamówień publicznych oraz realizacji niezbędnych prac remontowych.

4. Rektor – elekt prof. Piotr Jedynak potwierdził w dniu 20 maja br., że nie planuje sprzedaży domu studenckiego "Bursa Jagiellońska". Bursa jest i będzie miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy dla osób tworzących wspólnotę akademicką UJ.

5. Uniwersytet jest w toku prac zmierzających do budowy akademika na Ruczaju (III Kampus UJ). Osoby studiujące w UJ zostały przez władze UJ poinformowane o harmonogramie realizacji tej inwestycji.

6. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na kolegium rektorskim w kwietniu br., Uniwersytet zwiększy dostępność miejsc dla osób studiujących w UJ już w roku akademickim 2024/2025.

7. Mając na  względzie dobro swoich studentów, władze UJ deklarują, że nie będą składać przeciwko nim zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jak również z własnej inicjatywy nie będą podejmować działań, celem pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów UJ, będących uczestnikami okupacji w "Kamionce".

8. Strony ustalają, że podpisanie niniejszego stanowiska jest równoznaczne z  zakończeniem okupacji terenu "Kamionki" przez wszystkie protestujące osoby i opuszczeniem budynku do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.

Strajkowali od 17 maja

Przypomnijmy, 17 maja Koło Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” rozpoczęło strajk okupacyjny na terenie nieczynnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11. Na teren akademika weszło ok. 50 0sób mających ze sobą karimaty, menażki i jedzenie. Na wejściu do budynku zawiesili klepsydrę, na której widniały słowa: "Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o likwidacji ś.p. domu studenckiego "Kamionka".

Czytaj również:

Rozmowy w impasie. Czy UJ dogada się ze strajkującymi w sprawie DS Kamionka?
Miedzy władzami Uniwersytety Jagiellońskiego a osobami prowadzącymi strajk na terenie dawnego domu studenckiego przy ul. Kamionka 11 nastąpił impas w rozmowach. Protestujący zapowiadają, że nie opuszczą budynku dopóki ich postulaty nie zostaną spełnione. Władze uczelni przekonują, że żądania ponowne…

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka