środa, 21 lipca 2021 10:29

Trzy warianty obwodnicy Limanowej. W sierpniu spotkanie informacyjne

Autor Aleksandra Tokarz
Trzy warianty obwodnicy Limanowej. W sierpniu spotkanie informacyjne

Obwodnica Limanowej, która ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 28, pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta i zwiększy bezpieczeństwo na drogach Limanowej. Spółka IVIA z Katowic opracowała dokumentację projektową – w jej ramach powstały trzy warianty przebiegu obwodnicy.

Celem budowy obwodnicy miasta Limanowa, w ciągu drogi krajowej nr 28, jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i zwiększenie bezpieczeństwa na jego drogach. Budowa obwodnicy ma także pozwolić na stworzenie bezpiecznej drogi tranzytowej, łączącej region województwa małopolskiego oraz zapewniającej wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, a także zapewnienie możliwości osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu, przez realizację równoległych dróg dojazdowych.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej, którą zajmuje się spółka IVIA z Katowic, powstały trzy warianty przebiegu obwodnicy. - Wszystkie poprowadzone są po stronie południowo wschodniej części miasta Limanowa. Wariant 1 znajduje się w całości na terenie miasta Limanowa. Wariant W2 i W3 w obrębie miasta, jak i gminy Limanowa. We wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było ominięcie terenów zwartej zabudowy. Pożądane przy tym było zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców - informuje spółka.

WARIANT 1 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 5,8 KM)

Wariant zlokalizowany jest w większości na terenie miasta Limanowa (oprócz odcinka 0+320 – 0+620). Rozpoczyna się w ciągu ul. Krakowskiej – jako włączenie do istniejącej Drogi Krajowej nr 28 w (kierunek Rabka-Zdrój) w km około 107+300. Na początkowym przebiegu trasy rozwiązanie odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do Miasta Limanowa przechodząc przez tereny pól i terenów częściowo zalesionych. Przecina ulicę Lipową, omijając większość zabudowań mieszkalnych. Następnie krzyżuje się ulicami: Małachowskiego, Owocową, Biedronia, Grunwaldzką, Podlipie, Piastowską oraz Sikorskiego, następnie przekracza Potok Starowiejski. Za planowanym przejściem wiaduktem drogowym nad ciekiem i drogą powiatową K1609 (ul. Józefa Marka) wkracza w tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze budynków jednorodzinnych. Następnie trasa obejmuje kierunek wschodni i krzyżuje się z ulicami Marszałkowicza i Żwirki i Wigury (DP K1610). W km 4+700 projektowana obwodnica przecina Potok Jabłoniec. W dalszej części trasa krzyżuje się z trzema drogami gminnymi ul. Wiejską, Jabłoniecką i Walecznych. Koniec opracowania włącza się w istniejąca Drogę Krajową nr 28 (ul. Kościuszki).

WARIANT 2 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 7,3 KM)

Wariant przebiega na terenie miasta, jak i gminy Limanowa. W przeciwieństwie do Wariantu 1 w początkowym przebiegu zaprojektowany jest w kierunku południowo-zachodnim, przecinając ul. Łokietka, a następnie zmienia kierunek na kierunek południowo-wschodni i przecina drogę gminną K340447. W tym punkcie trasa zmienia kierunek na południowo wschodni krzyżując się z ul. Grunwaldzką. Przebiega w głównej mierze przez obszary polne z pojedynczą zabudową mieszkaniową. W dalszym etapie szlak trasy zwraca się kierunku południowo-wschodnim, w stronę Wariantu W1. Przekraczając wiaduktem rzekę Sowlinę warianty w obrębie zabudowy mieszkalnej mają zbliżony przebieg. Bieg trasy kończy się włączeniem do Drogi krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

WARIANT 3 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 8,6 KM)

Wariant W3 położony jest na terenie miasta i gminy Limanowa. Trasa w tej propozycji jest najbardziej odsuniętym szlakiem od centrum miasta, co czyni go również najdłuższym spośród przedstawionych dróg. Sam przebieg trasy od jego rozpoczęcia do km 4+300 ma przebieg taki sam jak wariant 2. Następnie projektowany wariant 3 oddala się od wariantu 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim. Wariant 3 przesunięty jest w tym przebiegu względem W1 i W2 około 700 m wymijając gęsto zabudowę mieszkaniową. Następnie szlak zostaje skierowany w stronę północnego-wschodu, gdzie w swym przebiegu zbliżony jest do wariantu 1 i 2. Następnie trasa włącza się w istniejący odcinek Drogi Krajowej nr 28 (ul. Kościuszki).

Spółka, zajmująca się opracowaniem dokumentacji projektowej, informuje o terminie spotkań, które, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędą się w formie indywidualnej. - Polegać będą na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach - informuje.

Termin konsultacji indywidualnych:

  • 05.08.2021 r., godz. 12:00 – 18:00 (przerwa 15:00 – 15:30)
  • 06.08.2021 r., godz. 09:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30)

w budynku Urzędu Miasta Limanowa, sala konferencyjna. Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07. - 31.07.2021r.

fot. UG Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje