niedziela, 3 lipca 2022 13:15

Tuchów ma swoją obwodnicę!

Autor Mirosław Haładyj
Tuchów ma swoją obwodnicę!

Nowo powstała arteria pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, usprawniając jej system komunikacyjny oraz poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w towarzystwie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i członków Zarządu - wicemarszałków Józefa Gawrona i Marty Malec-Lech. W wydarzeniu wzięli także udział Radni Województwa - wiceprzewodniczący sejmiku Wojciech Skruch, Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia, posłowie i samorządowcy.

– W sposób szczególny chciałabym dziś podziękować za obecność Panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, ale nie tylko za to. Pan minister jest najdłużej urzędującym ministrem konstytucyjnym i to widać. Polska zamieniła się w jeden wielki plac budowy i za to też w imieniu województwa małopolskiego chciałem panu podziękować. Nie było jeszcze w historii Polski od ’89 roku ministra, który tak wiele by robił jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, nie tylko drogowej ale również kolejowej. To nie są tylko moje spostrzeżenia, ale także tych, którzy nie zawsze zgadzają się z nami, czyli opozycji. To jest wielki powód do dumy, że Małopolanin potrafi tak wiele zrobić dla swojego kraju

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek podziękował także ministrowi Adamczykowi za szybkie i ważne decyzje, jakie minister podjął w kontekście kluczowych inwestycji drogowych dotyczących Igrzysk Europejskich. Jak podkreślił, bez tych decyzji organizacja przyszłorocznych igrzysk byłaby mocno zagrożona. Marszałek podziękował także wszystkim osobom, które przyczyniły się do budowy nowopowstałej obwodnicy: członkom zarządu województwa małopolskiego, posłom, pracownikom ZDW, inżynierom i budowlańcom.

Minister Andrzej Adamczyk dziękował za współpracę swoim współpracownikom, inżynierom, kolejarzom i wszystkim realizującym inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy przyczynili się do powstania obwodnicy Tuchowa. Zwrócił także uwagę, że sukces był możliwy dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu.

– Nie byłoby również sukcesu, gdyby nie odważni samorządowcy, stale to podkreślam: odważni panie i panowie burmistrzowie, wójtowie, starostowie, radni wszystkich poziomów samorządów - to oni podejmują jakże ważne, trudne decyzje. Gdyby nie odważni samorządowcy, nie mielibyśmy dzisiaj ponad 12 tys. budów na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie mielibyśmy 16,5 tys km tychże dróg – budowanych i przebudowywanych. Ta inicjatywa rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu który podjął decyzję o wsparciu inwestycji lokalnych, inwestycji prowadzonych przez samorządy, zostałaby tylko decyzją, gdyby nie dobra współpraca samorządu i rządu. Panu marszałkowi Kozłowskiemu i jego zarządowi, radnym takiej odwagi inwestycyjnej nigdy nie brakowało, a miejsce w którym jesteśmy, jest potwierdzeniem tego, że samorządy mogą ze sobą znakomicie współpracować i realizować tego typu inwestycje.

– mówił minister Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk zwrócił również uwagę na rządowy Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 i program ponad 50 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich, dofinansowywanych z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które mają poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach.

Przed nami jeszcze wiele projektów, ponieważ postawiliśmy przede wszystkim na działania podnoszące bezpieczeństwo na drogach. W efekcie dobrej współpracy parlamentarzystów i samorządowców beneficjentami tych wszystkich naszych starań są mieszkańcy, w tym mieszkańcy tego regionu, którzy będą korzystali z obwodnicy Tuchowa, ale także mieszkańcy wielu innych miast.

Nowa obwodnica ma 2,7 km długości i przebiega po wschodniej stronie Tuchowa. W jej ciągu zostały wykonane 3 ronda i  3 mosty, w tym jeden kolejowy. Inwestycja obejmowała także budowę dróg serwisowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

DW 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, przez którą przebiega ruch w kierunku Tarnowa, w tym także autostrady A4, Gorlic i na Słowację. Średnie dobowe natężenie ruchu na w 2020 r. wynosiło tu ponad 12 tysięcy pojazdów na dobę.

Inwestycja poprawi dostępność do sieci drogowej w regionie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Koszt budowy obwodnicy Tuchowa wraz z dokumentacją projektową to ponad 57,5 mln złotych.

Warto dodać, że to nie jedyna inwestycja drogowa realizowana przez samorząd województwa w regionie tarnowskim. Obecnie w trakcie realizacji jest budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie oraz rozbudowa DW 973 Żabno-Kozłów – na łączną kwotę 191 mln złotych.

W trakcie opracowywania koncepcji są także: budowa obwodnic Wierzchosławic i Łętowic, Żabna oraz Lisiej Góry, a także przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w miejscowościach Wał-Ruda, Wierzchosławice i w gminie Gręboszów.

Inf. i foto: UMWM

Tarnów - najnowsze informacje