wtorek, 18 maja 2021 13:03

W 101. rocznicę urodzin Jana Pawła 2 ruszają unikalne „JP2 Studies”

Autor Mirosław Haładyj
W 101. rocznicę urodzin Jana Pawła 2 ruszają unikalne „JP2 Studies”

Instytut Kultury św. Jana Pawła II, w rok po swej inauguracji na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, poszerza zakres działalności i uruchamia roczne Studia Janopawłowe – „JP2 Studies”. To  unikalna w Europie propozycja zgłębiania myśli i dziedzictwa intelektualnego polskiego papieża. Rekrutacja na studia rozpoczyna się 18 maja – w 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Podwoje Angelicum otwarte są również na studentów z Polski.

‌‌‌‌Po cieszących się w mijającym roku akademickim ogromną popularnością cyklach wykładów otwartych „JP2 Lectures” oraz międzynarodowych konferencjach „Re-thinking solidarity”, najnowszym przedsięwzięciem Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II jest uruchomienie na rzymskim Angelicum rocznych podyplomowe studiów interdyscyplinarnych.

– Nasza propozycja jest niepowtarzalna: to znakomici wykładowcy, myślenie nie tylko o Janie Pawle II, ale również myślenie wraz z nim, świetna uczelnia, no i do tego wieczne miasto. Myślę, że dla studentów może to być wielka życiowa przygoda

– mówi dr Dariusz Karłowicz, jeden z inicjatorów powołania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II.

Pierwsza edycja Studiów Janopawłowych („JP2 Studies”) startuje w roku akademickim 2021/22. W gronie wykładowców znalazła się cała plejada wybitnych intelektualistów, znawców filozofii i teologii Wielkiego Papieża: George Weigel, Rémi Brague, Francis Russell Hittinger, Jarosław Kupczak OP, Cezary Binkiewicz OP, Marek A. Cichocki, Michał Gierycz, Jarosław Kilian, czy Rowan Williams.

– Jestem bardzo zadowolony, że mogę mieć wkład w tę ważną inicjatywę – mówi prof. George Weigel, biograf i wybitny znawca nauczania św. Jana Pawła II, a zarazem jeden z wykładowców „JP2 Studies”. – Mam nadzieję, że pomoże ona studentom spojrzeć na świat przez pryzmat myśli i nauczania Jana Pawła II. Nie tylko na niego samego jako wyjątkowego człowieka, którym rzecz jasna był, ale również na tego, który posiadał głęboką zdolność analizy i rozpoznania źródeł kryzysu współczesnej cywilizacji. Moim zdaniem ta analiza jest dziś szczególnie warta zgłębiania

– dodaje George Weigel.

Entuzjazmu dla Studiów Janopawłowych nie kryje również prof. Jarosław Kupczak OP, prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, wybitny znawca teologii Jana Pawła II, a od nowego roku akademickiego także wykładowca „JP2 Studies”.

– Można powiedzieć, że studia nad myślą Jana Pawła II wracają do swojego źródła. Myślę że wybór Angelicum jest niesłychanie cenny i ważny dla całej inicjatywy. Oczywiście istotne jest również, że Instytut Kultury św. Jana Pawła II umiejscowiony został w Rzymie, ponieważ w ten sposób ma możliwość oddziaływania międzynarodowego. Na uniwersytecie Angelicum, od samego początku uczą się przyszli biskupi, przyszli kardynałowie z całego świata

– mówi Jarosław Kupczak OP.

Misją Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie jest refleksja nad najważniejszymi wyzwaniami współczesności postrzeganymi przez pryzmat intelektualnego i duchowego dziedzictwa św. Jana Pawła II.

– W zaledwie rok od uruchomienia Instytutu, coraz wyraźniej widać, że staje się on jednym z najciekawszych w Europie miejsc refleksji nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego świata i Kościoła w kontekście myśli i nauczania św. Jana Pawła II

– mówi prof. Michał Paluch OP, rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum).

Dla kogo?

Na studia zapisywać się mogą osoby z całego świata zainteresowane pogłębieniem wiedzy o życiu, nauczaniu i twórczości Jana Pawła II. Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w języku angielskim. Skierowane są one zarówno do osób duchownych jak i świeckich. A zwłaszcza do:

 • seminarzystów, księży i członków wspólnot zakonnych;
 • studentów II i III stopnia (z innych uczelni niż Angelicum), a także absolwentów;
 • pracowników naukowych i akademickich;
 • katechetów;
 • dziennikarzy i publicystów specjalizujących się w tematyce wiary i Kościoła.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie dwóch semestrów program „JP2 Studies” obejmować będzie łącznie ponad 230 godzin wykładowych, w tym zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, za które student będzie mógł uzyskać do 50 punktów ECTS. Kursy będą skupione w trzech blokach:

1. Myśląc o św. Janie Pawle II

Kursy podstawowe obejmujące wiedzę o życiu, pracy i działalności Jana Pawła II, o czasach w których żył i wzrastał, a także o najważniejszych elementach jego nauczania. Zajęcia w roku 2021/2022:

„JP2 – Życie, dzieło oraz kontekst historyczny” – prof. George Weigel (Ethics and Public Policy Center in Washington D.C.)

„JP2 – filozofia” – dr Cezary Binkiewicz OP (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza ‌‌z Akwinu w Rzymie)

„JP2 – najważniejsze kwestie teologiczne” – prof. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

“JP2 – nauka społeczna” – prof. Francis Russell Hittinger (University of Tulsa) oraz ‌‌prof. Michał Gierycz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

2. Myśląc ze św. Janem Pawłem II

Zajęcia dodatkowe organizowane przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II – wykłady i zajęcia praktyczne skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach i wyzwaniach współczesnego świata i Kościoła w świetle nauczania Św. Jana Pawła II.

Wśród nich znajdą się wykłady monograficzne profesorów wizytujących, zapraszanych na Angelicum przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II:

 • „Tożsamość filozoficzna Europy” – prof. Rémi Brague (Université de Paris),
 • „Filozofie nowoczesności XIX i XX wieku a kultura chrześcijańska” – prof. Marek A. Cichocki (Kolegium Europejskie w Natolinie),
 • „Dlaczego potrzebujemy społeczeństwa kierowanego solidarnością” – abp Rowan Williams (University of Cambridge),
 • warsztat teatralny zakończony inscenizacją „Hioba” – prof. Jarosław Kilian,
 • wycieczka po Polsce „Śladami Jana Pawła II”,
 • możliwość udziału w cyklu comiesięcznych otwartych wykładów organizowanych przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II – „JP2 Lectures”.

3. Konteksty Janopawłowe

Wykłady uzupełniające – kursy wybrane z aktualnego programu nauczania Angelicum spośród przedmiotów ustalonych wspólnie z Dziekanami Wydziałów Filozofii, Teologii i Nauk Społecznych. Kursy te pomogą uzupełnić i poszerzyć wiedzę o nauczaniu św. Jana Pawła II w szerszym kontekście filozoficznym i teologicznym.

‌‌‌‌Kiedy się zgłaszać?

Zgodnie z kalendarzem akademickim Angelicum rejestracja na studia trwa od 18 maja do trzeciego tygodnia września 2021 roku (w sierpniu wszystkie biura uniwersyteckie są zamknięte). Angelicum zapewnia wsparcie organizacyjne i doradztwo w takich kwestiach, jak składanie dokumentów wymaganych przez Uniwersytet w procesie rejestracji, zakwaterowanie i inne sprawy studenckie.

Więcej informacji dla zainteresowanych studiami pod adresem: JP2studies@pust.it

Informacje o „JP2 Studies” na stronie Angelicum

Fot. i inf.: Teologia Polityczna

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje