czwartek, 8 października 2020 07:25

W Swojczanach powstaje nowy most za 1,3 mln złotych [Zdjęcia]

Autor Mirosław Haładyj
W Swojczanach powstaje nowy most za 1,3 mln złotych [Zdjęcia]

W Swojczanach w gminie Charsznica, Powiat Miechowski realizuje inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego mostu M-12 w ciągu drogi powiatowej nr 1186 K Jelcza - Podmiejska Wola oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji, wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1138 .

Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu M-12 i budowę w tej samej lokalizacji nowego obiektu inżynierskiego z nowymi warstwami nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowę dojazdów i systemu odwodnienia, wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych.Przebudowany będzie system odwodnienia (wraz z dwoma przepustami), a także odcinek drogi powiatowej 1186 K od km 4+833,52 do km 4+939,39 oraz skrzyżowanie z drogą powiatową 1138 K wraz z poboczami. Ponadto zostaną zamontowane elementy poprawiające bezpieczeństwo.

Wartość umowna realizowanych robót budowlanych wynosi 1 359 210 zł. Powiat Miechowski pozyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie  679 605 zł (50% wartości zadania).

Wykonawcą prac, które według planu mają się zakończyć 18 grudnia 2020 r., jest firma MOSTY Bielsko - Biała Mateusz Kubica.

Inf. i fot.: Starostwo Powiatowe Miechów

Miechów - najnowsze informacje