środa, 16 czerwca 2021 07:05

W Zakopanem zmniejszą się korki? Nowa inwestycja na Spyrkówce

Autor Mirosław Haładyj
W Zakopanem zmniejszą się korki? Nowa inwestycja na Spyrkówce

W najbliższych tygodniach Zakopane przejmie tereny wykupione od osób prywatnych oraz wydzierżawione na podstawie umowy podpisanej ze spółką Polskie Koleje Państwowe na terenie dawnej bocznicy kolejowej. Pozwoli to na rozpoczęcie nowej inwestycji, która ma na celu usprawnienie komunikacji w mieście.

Zakopane kładzie duży nacisk na realizację inwestycji, które służą usprawnieniu i rozwojowi infrastruktury transportowej oraz poprawie jakości komunikacji w mieście. Wszelkie działania prowadzone są w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 2030 r.”.

Najważniejszymi inwestycjami są realizowane obecnie budowa Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa placu w Kuźnicach, na które Miasto Zakopane otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych.

Jednym z założeń Planu Transportowego jest ograniczenia ruchu samochodowego w Zakopanem, dzięki czemu zmniejszą się korki, zanieczyszczenie powietrza i hałas. Aby było to możliwe, konieczne są inwestycje w infrastrukturę obsługi podróżnych, polegające na budowie zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które będą oferować możliwości powiązania wielu systemów transportu.

Jednym z takich węzłów, oprócz wspomnianego Centrum Komunikacyjnego, będzie planowana inwestycja w rejonie budowanego ronda na Spyrkówce.

Na przejmowanym od PKP terenie powstanie parking zaporowy Park&Ride oraz baza dla autobusów, wyposażona w stacje ładowania pojazdów. Miasto Zakopane stara się bowiem o dofinansowanie zakupu nowoczesnych autobusów elektrycznych, które będą obsługiwały nowoutworzoną linię.

Osoby przyjeżdżające do Zakopanego w celach służbowych lub wypoczynkowych, które zdecydują się na pozostawienie samochodu na parkingu zaporowym, w łatwy sposób będą mogły przesiąść się do autobusu, którym, za okazaniem biletu parkingowego, szybko dojadą do Centrum Komunikacyjnego – i dalej – w różne części miasta.

Przed miastem pierwszy etap inwestycji, w ramach którego planowane jest uporządkowanie, poszerzenie i zagospodarowanie terenu, aby można było rozpocząć jego użytkowanie. Kompleksowa realizacja inwestycji oraz oddanie parkingu wraz z obsługą będą możliwe po zakończeniu budowy ronda, która rozpocznie się w przyszłym roku.

Inf. i foto: UM Zakopane

Podhale

Podhale - najnowsze informacje