środa, 23 września 2020 12:37

Walka ze skutkami czerwcowych ulew. W Mszanie Dolnej minęło inwestycyjne lato

Autor Aleksandra Tokarz
Walka ze skutkami czerwcowych ulew. W Mszanie Dolnej minęło inwestycyjne lato

Tegoroczne lato w Gminie Mszana Dolna upłynęło przede wszystkim na niwelowaniu skutków czerwcowych, ulewnych deszczów, podczas których zniszczeniu uległo wiele dróg i obiektów infrastruktury komunalnej.

Sporo energii i środków finansowych pochłonęło przywrócenie przejezdności uszkodzonych dróg i zabezpieczenie miejsc mogących stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i pojazdów.

Dzięki pomocy finansowej ze strony Województwa Małopolskiego, które przyznało gminie dotację w wysokości 200 000 zł możliwy był remont drogi gminnej Kasinka Mała – Łopuszne, dzięki któremu usunięto najpilniejsze uszkodzenia.

Pracownicy gminy przekazali protokoły oszacowanych strat do weryfikacji przez komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego. Na tej podstawie gmina będzie mogła ubiegać się o dotację na remont zniszczonych obiektów w latach następnych. Bez wątpienia doprowadzenie zniszczonych dróg do stanu sprzed czerwcowych powodzi przekracza możliwości finansowe samorządu i będzie wymagało zaangażowania środków zewnętrznych.

Dobiegające końca lato, dzięki zrealizowanym inwestycjom, przysparza również powodów do zadowolenia i dumy. Zmodernizowaną drogą wewnętrzną na os. Żury-Łabuzy cieszyć się mogą mieszkańcy Olszówki. Całkowity koszt tej inwestycji pokryty ze środków budżetu gminy to 795 925,16 zł.

W Olszówce trwają również prace budowlane związane z modernizacją drogi na os. Gacki.

Zakończono modernizację mostu w ciągu drogi do os. Dawce w Mszanie Górnej. Wartość inwestycji to 170 151,93 zł.

Zmodernizowano również drogę na os. Cygale w miejscowości Kasina Wielka.

W pełni możliwe jest również korzystanie z atrakcji w Otwartej Strefie Aktywności w Kasince Małej, gdyż gmina otrzymała pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Otwarta Strefa Aktywności w wariancie rozszerzonym zawiera: siłownię terenową, zlokalizowaną na nawierzchni poliuretanowej składającej się z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR+EPDM, z trasą rolkową okólną oraz siłowni sprawnościowej na nawierzchni piaskowej, dwóch stałych stolików do gier planszowych. Ponadto wykonano plac zabaw wyposażony w trzy urządzenia sprawnościowe z elementami wypoczynkowymi (ławki) i dojściami do w/w strefy aktywności. Aby umożliwić dłuższe korzystanie z Otwartej Strefy Aktywności i placu zabaw wykonano oświetlenie całego terenu. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 000,00 zł.

inf./fot. Gmina Mszana Dolna

Limanowa - najnowsze informacje