środa, 21 października 2020 11:19

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Autor Jadwiga Duda
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

19.09. (sobota) 2020 r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w  sali „Magistrat” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2019 r. Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW).

Na zebranie 95 członków Klubu otrzymało pisemne zaproszenie przygotowane i wysłane przez Zarząd XVII kadencji KPW (2017-2020) w składzie: prezes Jadwiga Duda, wiceprezes  Grażyna Kowal, skarbnik Anna Kisiel, sekretarz Hanna Kozioł,  członek Janina Tańcula. Rozpoczęcie Zgromadzenia było zaplanowane na godz.16.00  rozpoczęło się  w drugim terminie o godz. 16.30.

Jadwiga Duda przywitała przybyłych a szczególnie członkinię Joannę Boduch, koordynatora Starosty Wielickiego do współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Wszystkich zaprosiła do wyjścia przed budynek celem wykonania wspólnego zdjęcia z planszą na której są: herb Wieliczki i  napis: Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Po powrocie do sali Zarząd zajął miejsce w prezydium (bez Hanny Kozioł, która się rozchorowała). Prezes Klubu   poinformowała zebranych że w ostatnim czasie zmarli członkowie KPW:  Andrzej Gurgul, Krzysztof Widomski, Zdzisław Zaręba - w ich intencji wspólnie odmówiono modlitwę „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci”. Zebrani zaśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej przy  akompaniamencie na panine Marii Nawrot. Prezes złożyła jej życzenia urodzinowe. Wyjaśniła że dzisiejsze Zgromadzenie pierwotnie miało być Sprawozdawczo-Wyborcze, czyli z wyborem władz na XVIII kadencję na lata 2020-2023, jednakże zmieniono przepisy ze względu na epidemię koronawirusa. Kadencja XVII władz KPW zostaje wydłużona do czasu ogłoszenia o zakończenia epidemii.

Na prowadzącą Zgromadzenia wybrano Grażynę Kowal,  na sekretarza Janinę Tańculę, a do Komisji uchwał i wniosków: Zofię Prochwicz i  Agnieszkę Wolańską.

Grażyna Kowal zaproponowała głosowanie nad zaproponowanym programem Zgromadzenia - przyjęto go jednogłośnie. Następnie poprosiła Janinę Tańculę o odczytanie sprawozdania z Walnego Zgromadzenia Członków KPW w dniu 21.09. 2019 r. przygotowanego przez Hannę Kozioł.  Kolejno:  Jadwiga Duda odczytała sprawozdanie z działalności KPW za 20919 r., Władysława Dubiel, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, odczytała sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 r.,  Anna Kisiel, sprawozdanie finansowe KPW za 2019 r., a Anna Ślęczka sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r. opracowane przez przewodniczącego Jana Matzke.  Zebrani głosując jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Podjęto Uchwałę nr 1/XVII/2020  o przyjęciu na wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez skarbnika sprawozdania finansowego KPW za 2019 rok.

Jadwiga Duda zaproponowała podjęcie uchwały o powołaniu XV Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 i 2.11. 2020 r. zorganizuje zbiórkę pieniędzy do skarbony, której wykonanie zostanie zlecone firmie Sławomira Wrony z Bilczyc. Skarbona zostanie ustawiona na wielickim cmentarzu przed Domem Przedpogrzebowym.

W sprawie  uchwały z 27.04.2019 r. o nadanie w Wieliczce jednej z ulic imienia Zygmunta Kaweckiego poprosiła Elżbietę Kawecką-Cebulę o odczytanie pisma jakie na temat Ojca otrzymała z Instytutu Pamięci Narodowej.  Pani Elżbieta pismo odczytała i przekazała prezes.

Prezes KPW  poinformowała, że Dorota Franaszek z Baonu  „SKAŁA” Armii Krajowej zaproponowała aby upamiętniono także żonę Zygmunta Kaweckiego, Janinę, także żołnierza AK ps. „Kaczka” oraz  z AK Władysław Dudka ps. „Lenard”.

Walne Zgromadzenie KPW podjęło jednogłośnie powyższe uchwały ww. sprawach i skierowanie pism w tych sprawach do Burmistrza i Rady Miejskiej Wieliczki.

Grażyna Kowal zakończyła Zgromadzenie. W Zgromadzeniu uczestniczyło 31 członków i obok ww. brali w nim udział: Marta Borowiec, Janina Cygankiewicz, Stanisława Cygankiewicz,  Józef Duda,  Wanda Dzięga,  Krzysztof Kasprzyk,  Elżbieta Kawecka-Cebula, Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Elżbieta Kozłowska, Adam Lachman, Krystyna Łuszczkiewicz,   Anna Młynarczyk, Jan Matzke,  Ewa Nowosielska,  Tomasz Pieprzyca, Zofia Prochwicz,  Marian Sipióra, Natalia Soran-Maluty,  Zofia Spychała, Zofia Suder, Agnieszka Wolańska,  Leszek Woźniak oraz kandydat na członka:  Antoni Obrzud.

Na zakończenie wszyscy zaśpiewali „Barkę” pod kierunkiem Janiny Tańculi i  przy muzyce z pianina w wykonaniu Marii Nawrot. Dziękujemy Arturowi Koziołowi, burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka za udostępnienie nam sali „Magistrat” na zebranie, a Małgorzacie Łyżczarz za przygotowanie sali zgodnie z wymogami Sanepidu.  Anie Kisiel i Grażynie Kowal dziękujemy za zakup i przyniesienie do sali obrad cukierków i wody mineralnej dla koleżeństwa.  W związku z epidemią koronawirusa uczestniczy spotkania posiadali maseczki zakrywające nos i usta. Otrzymali „Głos Wielicki” nr 9/2020 z artykułami Jadwigi Dudy na temat: wykopalisk archeologicznych w Biskupicach, obchodów 78 rocznicy zagłady Żydów w Wieliczce i Niepołomicach, Leopolda Korczaka, nauczyciela, majora artylerii WP zamordowanego przez NKWD w 1940 r. w Charkowie. Przebieg spotkania fotografowali:  Jadwiga Duda i Krzysztof Kasprzyk.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje