piątek, 23 października 2020 08:32

Wieliczka. Odnowiono zabytkowy grób Antoniny Kałużanki

Autor Jadwiga Duda
Wieliczka. Odnowiono zabytkowy grób Antoniny Kałużanki

Na cmentarzu w Wieliczce, w kwaterze VII  odnowiono grób nauczycielki Antoniny Kałużanki z 1902 r.. Restauracja była możliwa dzięki funduszom z XIV kwesty SKRZCK w Wieliczce

Od 17. 08. do 30.09.  2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce w kwaterze VII trwał I etap prac konserwatorskich grobu  rodziny Kałużów- Antoniny Kałużanki (8/4 1873- 29/11 1902),  nauczycielki Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Wieliczce, lat 29.  Na zlecenie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW)  prace wykonała firma Renowacja Zabytków Architektury w Krakowie Katarzyny Magrysiewicz-Dobrzańskiej i Andrzeja Starowicza.

Koszt konserwacji grobu: 16.105 zł 39 gr. pokryto z funduszy kwesty przeprowadzonej 1.11.2019 r. na wielickim cmentarzu przez XIV  Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego  (SKRZCK) w Wieliczce  zorganizowany  przez Klub Przyjaciół Wieliczki.

1.10.b.r. dokonano odbioru odrestaurowanego grobu przez komisję w składzie:  Jadwiga Duda, Anna Kisiel, Jan Matzke z KPW, prof. Andrzej Gaczoł, Antoni Sowa, Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska, Andrzej Starowicz. Konserwatorom dziękujemy za prawidłowe i terminowe wykonanie pracy.

W 2021 r. planuje się II etap prac na ww. grobie -  konserwacja metalowego ogrodzenia, które znajdowało się na nim. Na ten cel przeznaczone zostaną środki społeczne zebrane podczas zbiórki do skarbonek umieszczonych na bramach przy wejściu na cmentarz.  W dniu 1 listopada b.r. nie będzie kwestarzy z puszkami na cmentarzu z powodu zagrożenia wywołanego epidemią koronawirusa.

Zwracamy się z prośbą do odwiedzających groby bliskich na wielickiej nekropolii o datki do skarbonek na ratowanie zabytkowych nagrobków naszego cmentarza. Wpłat można dokonywać także na  konto SKRZCK w Wieliczce nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka. Dziękujemy.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje