piątek, 20 marca 2020 12:12

Wielka Brytania zamknie dzisiaj szkoły. Większość placówek nie zostanie już otwarta do lata?

Autor Michał Fujawa
Wielka Brytania zamknie dzisiaj szkoły. Większość placówek nie zostanie już otwarta do lata?

Władze Wielkiej Brytanii podjęły oczekiwaną i postulowaną przez wielu rodziców decyzje o zamknięciu szkół w związku z pandemią koronawirusa.

Piątek jest ostatnim dniem zajęć dla dla dzieci i młodzieży z Anglii, Walii oraz Szkocji. W poniedziałek po raz ostatni w szkolnych ławkach zasiądą uczniowie w Irlandii Północnej. Jak informują lokalne władze możliwe jest, że większość placówek szkolnych nie zostanie już otwarta do lata. Zagrożone jest przeprowadzenie odbywających się na przełomie maja i czerwca egzaminów w szkołach podstawowych i średnich.

Rząd przyjął klucz według którego niektórym grupom zawodowym zagwarantowano zajęcia szkolne dla dzieci, jeśli ich rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki domowej w tym okresie. Wśród nich na pierwszym miejscu wskazuje się lekarzy i pielęgniarki. Są to osoby znajdujące się na "pierwszej linii frontu" w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem i rząd próbuje w jak największym zakresie minimalizować ich zawodową absencję.

Pojawiły się jednak głosy, że katalog grup pracowników, dla których dzieci drzwi szkół pozostają otwarte jest zbyt szeroki. Oprócz wspomnianych wyżej, rząd na drugim miejscu wymienia nauczycieli i pracowników socjalnych, dalej zatrudnionych w kluczowych usługach publicznych takich jak wymiar sprawiedliwości, usługi religijne, media.

Nadal do szkół mogą posyłać swoje dzieci pracownicy władz lokalnych i krajowych, pracownicy sektora produkcji i dystrybucji żywności, policji, wojska, straży pożarnej, personelu więziennego, niezbędni pracownicy transportu lotniczego, drogowego, wodnego i kolejowego, pracownicy poczty oraz usług komunalnych.

Krytycy podnoszą głos, że rząd zadecydował o ograniczeniu, bo raczej tak należy traktować to zarządzenie, pod presją opinii publicznej, dając szerokiej grupie społeczeństwa możliwość dalszego posyłania swoich dzieci do szkół. Trzeba jednak pamiętać, że decyzję o wysłaniu swojej pociechy do szkoły podejmują sami rodzice i tylko od nich zależy, jak w praktyce będzie wyglądać przebieg "edukacyjnej kwarantanny" w Wielkiej Brytanii.

koronawirus najnowsze informacje
Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje

Rozrywka