poniedziałek, 29 kwietnia 2024 10:26

Wybrano przewodniczącą Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Autor Katarzyna Jamróz
Wybrano przewodniczącą Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Podczas pierwszych obrad Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego przewodniczącą została Zofia Sitko. Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Wanda Janta, a sekretarza Mirosław Mroczek. Tematem, którym Rada aktualnie się zajmuje, jest kwestia sposobu upamiętnienia Jana Flaszy – wieloletniego dyrektora bocheńskiego muzeum.

Rada, będąca społecznym organem opiniodawczo-doradczym, ma na celu zaangażowanie mieszkańców w ochronę i promocję bogatego dziedzictwa historycznego Ziemi Bocheńskiej. Została powołana przez starostę bocheńskiego, Adama Kortę.

– Rada, powołana na czas nieokreślony, skupia w swym gronie osoby, które są znane w swoim środowisku z wyjątkowego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego regionu. Jej skład liczy 12 członków, nominowanych z inicjatywy Starosty Bocheńskiego. W gronie pierwszych członków Rady znaleźli się: Zofia Sitko, Ryszard Rybka, Mirosław Mroczek, Danuta Niemiec, Michał Irzykowski, Stanisław Domański, Janusz Paprota, Tadeusz Olszewski, Wanda Janta, Anetta Stachoń, Jerzy Pączek, Stanisław Mróz – informuje Starostwo Powiatowe w Bochni.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie aktualnych kierunków polityki historycznej samorządu Powiatu Bocheńskiego. Jej członkowie będą przygotowywać stanowiska i opinie w sprawach związanych z dziedzictwem historycznym, obiektami i miejscami pamięci na terenie powiatu. Dodatkowo Rada podejmie się rozwiązywania spraw wynikających z bieżącej działalności samorządu, związanych z pielęgnowaniem i upamiętnianiem historycznej spuścizny Bocheńszczyzny.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka