wtorek, 23 marca 2021 15:35

Wrzępia: To wyjątkowe odkrycie sprzed tysięcy lat. Na co natrafili archeolodzy?

Autor Mirosław Haładyj
Wrzępia: To wyjątkowe odkrycie  sprzed tysięcy lat. Na co natrafili archeolodzy?

Od kilku tygodni trwają badania archeologiczne w sołectwie Wrzępia. Ekspedycja związana jest z badaniem największego znanego w Polsce centrum produkcji garncarskiej datowanego na około III-V wiek naszej ery.

Stanowisko we Wrzępi odkryte zostało w latach 90. Dzięki zastosowaniu zarówno klasycznych jak i nowych metod związanych z prospekcją stanowisk archeologicznych, badacze prehistorii ponownie pojawili się w gminie Szczurowa. Jak podkreślają archeolodzy, tegorocznym celem jest przebadanie jednego ze zlokalizowanych tutaj pieców garncarskich, zweryfikowanie zastosowanych metod oraz określenie stopnia zachowania tych obiektów. Piece garncarskie oraz produkowana tu ceramika wykonana na kole garncarskim związane są z przedstawicielami ludności kultury przeworskiej.

Długie profile pieców już gotowe, jutro dokumentacja 🔥💪 Na zdjęciach kolejne przykłady ceramiki, w tym zachowanego w...

Opublikowany przez Projekt Wrzępia Czwartek, 18 marca 2021

Archeolodzy zebrali sporo ciekawego materiału, głównie fragmenty ceramiki, narzędzie kamienne, i próbki przepalonych węgli drzewnych. Według badaczy, piece we Wrzępi mają ciekawe konstrukcje, ścianki wylepione gliną, a kanały, którymi podkładano opał i doprowadzano powietrze są wyłożone kamieniami .Piec o podobnej formie odkryto w Bessowie, w trakcie badań prowadzonych w 1998 roku.

Według przypuszczeń na terenie wokół sołectwa może być co najmniej 120 takich pieców. Niestety, wszystkie znajdują się pod ziemią na terenach rolnych.

Fot. i inf.: UG Szczurowa, Facebook/Projekt Wrzępia

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje